Kérjük támogassa adója 1%-ával a Lykeon Kutatói Ösztöndíjprogramot: 18336384-1-43.

A Délkelet-Európa Kutatóközpontnak 2014-ben 8 egyetemről 18 ösztöndíjasa volt: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemDebreceni EgyetemEötvös Loránd TudományegyetemPázmány Péter Katolikus EgyetemPécsi TudományegyetemSzegedi TudományegyetemSzent István Egyetem (1 alap, 2 mester, 10 doktori és 2 posztdoktori hallgató) és 3 fiatal művész a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemről. A Lykeon Kutatói Ösztöndíj mellet, megalapítottuk az Euterpé Művészeti Díjat. Kérjük, hogy az adó 1%-val tiszteljék meg Alapítványunkat, hogy ezeket az Ösztöndíjprogramokat folytatni tudjuk, ás támogathassuk továbbra is a legtehetségesebb fiatal kutatókat és művészeket. A Délkelet-Európa Alapítvány és Kutatóközpont adószáma 18336384-1-43
2021/1, 2019/3, 2019/1, 2018/3, 2018/1, 2017/1, 2016/4, 2016/3, 2016/2, 2016/1, 2015/4, 2015/3, 2015/1, 2014/4, 2014/3, 2014/2, 2014/1, 2013/4, 2013/3, 2013/2, 2013/1, 2012/4, 2012/3, 2012/2, 2012/1, 2011/4, 2011/3, 2011/2, 2011/1, 2010/4, 2010/3, 2010/2, 2010/1

No. 45 - (Spring - Summer 2021) “How Eurasia Was Born” (Eurázsia születése)

Introduction – Introducción – Introduzione –Einführung – Введение – Uvod - Bevezetés - Εισαγωγή

 • Arday Lajos: The significance and impact of migration of peoples
 • Arday Lajos: A népvándorlások történelmi jelentősége és hatása

Journal Articles

 • Csaba-Barnabás Horváth: How Eurasia Was Born - A Provisional Atlas of prehistoric Eurasia based on genetic data supporting the farming-language dispersal model., PDF
 • Horváth Csaba-Barnabás: Eurázsia születése. A történelem előtti Eurázsia lehetséges atlasza a nyelvcsaládok földműveléssel való terjedésének modelljét alátámasztó genetikai adatok alapján., PDF
 • Bálint Kása: The History of Libya and its peoples: the road to an exploitable vulnerability., PDF
 • Kása Bálint: Líbia és népeinek története: A sebezhetőség felé vezető úton., PDF
 • Csaba Bea: The Memory of the 1848 October Martyrs of Arad in the Press of the Dualism, PDF
 • Bea Csaba: Október hatodika és az aradi vértanúk emlékezete a dualizmus korának sajtójában, PDF
 • Csaba Bea: Vuoden 1848 Aradin marttyyrien muisto lehdistössä kaksoismonarkian aikana

No. 39 - Fall - Winter 2019 “Reconsidering the History” (A történelem újragondolása)

Introduction – Introducción – Introduzione –Einführung – Введение – Uvod - Bevezetés - Εισαγωγή

 • Csaba-Barnabás Horváth: Scythian origins of Magyars and Scythians as Finno-Ugrians?, PDF
 • Horváth Csaba-Barnabás: Finnugor és szkíta eredet - egy és ugyanaz?, PDF

Political philosophy - Politikai filozófia- Πολιτικη φιλοσοφια

 • Eszter Nova: The Role of Fear and Learned Helplessness in Authoritarian Thinking. Interdisciplinary reinterpretation of the underlying thinking patterns of authoritarianism., PDF
 • Nova Eszter: A félelem és a megtanult tehetetlenség szerepe az autoritárius gondolkodásban. Az autoritarizmus mögöttes gondolkodási mintáinak interdiszciplináris újraértelmezése.
 • Eszter Nova: Ο ρόλος του φόβου και η εκμάθηση της αδυναμίας στην πνευματική σκέψη. Διεπιστημονική ερμηνεία των υποκείμενων μοντέλων σκέψης του αυταρχισμό.

International Relations - Nemzetközi kapcsolatok - Διεθνείς σχέσεις

 • Bálint Kása: From ‘non-aligned’ to blurred cooperation. Analysis of Libya’s relationship with the Russian Federation and the Peoples Republic of China., PDF
 • Kása Bálint: A „el nem kötelezett-től” az óvatos együttműködésig. Líbia kapcsolatai az Orosz Föderációval és a Kínai Népköztársasággal.

No. 37 - Spring-Summer 2019 – “The Golden Age of Central Europe”

Introduction – Introducción – Introduzione –Einführung – Введение – Uvod - Bevezetés - Εισαγωγή

 • Lajos Arday: A Monarchia – The Golden Age of Central Europe
 • Arday Lajos: A Monarchia – Közép Európa aranykora, PDF
 • Lajos Arday: Die Monarchie – Die Blütezeit des Mitteleuropas

Hungary in the Age of Dualism - Magyarország a dualizmus korában – Ungarn in der Zeit des Dualismus

 • Csaba Bea: The trinity of Széchenyi, Kossuth and Deák in the age of dualism in their contemporary press
 • Bea Csaba: Széchenyi, Kossuth és Deák triásza a dualizmus korabeli sajtóban, PDF
 • Csaba Bea: Die Triade von Széchenyi, Kossuth und Deák in der Presse im Dualismus
 • Csaba Bea: Széchenyin, Kossuthin ja Deákin kolminaisuus kaksoismonarkian aikana Unkarin lehdistössä
 • Ágnes Ordasi: Autonomy Interpretations in Fiume
 • Ordasi Ágnes: Autonómia-értelmezések Fiumében, PDF
 • Ágnes Ordasi: Autonomie-Interpretationen in Fiume
 • Zsanett Szabó: The Public Education in Hungary between 1867 and 1890
 • Szabó Zsanett: A közoktatás ügye 1867 és 1890 között, PDF
 • Zsanett Szabó: Der Unterricht zwischen 1867 und 1890

No. 35 - Fall - Winter 2018 – “The History of Europe”

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • Lajos Arday: British-American ideas and suggestions for a reasonable, for Central Europe and Hungary more favorable settlement, 1917-1919.
 • Arday Lajos: Angol-amerikai elképzelések és javaslatok egy ésszerű, Közép Európa, és a magyarság számára kedvezőbb rendezésre 1917-1919, PDF
 • Ioan Alexandru Gherasim - Bálint Kása: Crimea, EU and Russia: How does the annexation affect EU security?, PDF
 • Ioan Alexandru Gherasim - Bálint Kása: A Krím, EU és Oroszország

Book Review – Szemle

 • Lajos Arday: The Balkans and the Ottoman Empire
 • Arday Lajos: A Balkán és az Oszmán Birodalom, PDF

No. 33 - Spring-Summer 2018 – „The world without a host”

World Economy - L'Économie Mondiale– Economía Mundial – Economia Mondiale – Weltwirtschaft – Всемирная Экономика – Világgazdaság - Παγκόσμια οικονομία

 • Mihály Simai: Managers of the world without a host. The Future of Sustainable Development and Global Governance.
 • Simai Mihály: A gazda nélküli világ menedzserei (A fenntartható fejlődés jövője és a globális kormányzás), PDF
 • Mihály Simai: Die Manager der herrenlosen Welt. Die Zukunft der nachhaltigen Entwicklung und die globale Regierung.
 • Bálint Kása: A game of power balance on the Libyan chessboard, PDF
 • Kása Bálint: Nagyhatalmi játszmák a líbiai sakktáblán

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • Bora Besgül - Katalin Nádas-Nagy – Melek-Aylin Özoflu: Formation of Collective Identity as an Experimental rabbit or a possibility. An analysis of deeply divided society of Bosnia and Herzegovina, PDF
 • Bora Besgül - Katalin Nádas-Nagy - Melek Aylin-Özoflu: A kollektív identitás alkotásának kísérlete és lehetőségei Bosznia-Hercegovina megosztott társadalmában

Events – Événements – Diario – Ereignisse – Дневник – Napló – Dnevnik - Ημερολόγιο

 • Gréta Juhász: German Realities. What does the future bring in Germany?
 • Juhász Gréta: A német valóság. Mit hoz a jövő Németországban?, PDF
 • Gréta Juhász: Deutsche Realitäten. Was bringt die Zukunft in Deutschland?

No. 29 - Spring-Summer 2017 The Centuries of Reformation (Misunderstood of Reformation)

Introduction – Introducción – Introduzione –Einführung – Введение – Uvod - Bevezetés - Εισαγωγή

 • Dezső Buzogány: Misunderstood Reformation (Translated by Anna Fekete), PDF
 • Buzogány Dezső: Félreértett reformáció, PDF

THE CENTURIES OF REFORMATION - A REFORMÁCIÓ ÉVSZÁZADAI

 • Lajos Arday: (Pre)Reformation in Western Europe and Hungary, PDF
 • Arday Lajos: (Elő)Reformáció Nyugat-Európában és Magyarországon, PDF
 • Gábor Várkonyi: Reformation and identity in the early modern Hungary, PDF
 • Várkonyi Gábor: Reformáció és identitás a kora újkori Magyarországon, PDF

No. 28 - Winter 2016 On wisdom (Περί σοφίας)

Introduction – Introducción – Introduzione –Einführung – Введение – Uvod - Bevezetés - Εισαγωγή

 • István Jelenits: On wisdom (Translated by Kata Radács), PDF
 • Jelenits István: A bölcsességről (Περί σοφίας), PDF
 • István Jelenits: Über die Weisheit (Περί σοφίας) (Übersetzung: Gréta Juhász), PDF
 • István Jelenits: La sagesse (Traduit par Boróka Madarász), PDF
 • István Jelenits: Sulla sapienza (Traduzione: Vivien Tizer), PDF
 • Lajos Zoltán Simon: Sapientia oratoris. Wisdom, rhetoric, society in Cicero’s writing De inventione. (Translated by Zsófia-Judit Szabó), PDF
 • Simon Lajos Zoltán: Sapientia oratoris. Bölcsesség, retorika, társadalom Cicero De inventione c. művében., PDF
 • Lajos Zoltán Simon: Sapientia oratoris. Weisheit, Rhetorik, Gesellschaft in der Schrift De inventione von Cicero. (Übersetzung: Zsófia-Judit Szabó), PDF
 • István Vitus-Bulbuk: Suffering and help. Reflections on the dialogues in the book of Job.
 • Vitus-Bulbuk István: Szenvedés és segítség. Reflexiók a Jób könyvében található párbeszédekre., PDF

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • András Braun - Ferenc Németh: The Captured State: Political and Institutional Crisis in Macedonia, PDF
 • Braun András - Németh Ferenc: A foglyul ejtett állam: Politikai és intézményi válság Macedóniában, PDF

No. 27 - Autumn 2016 “Nationalism and Identity”

Introduction – Introducción – Introduzione –Einführung – Введение – Uvod - Bevezetés - Εισαγωγή

 • Lajos Arday: Nationalism and Nation-state, PDF
 • Arday Lajos: Nacionalizmus és nemzetállam, PDF
 • Lajos Arday: Nationalismus und Nationalstaat (Übersetzung: Gréta Juhász), PDF
 • Lajos Arday: Nazionalismo e Stato-nazione (Traduzione: Virág Németh), PDF

POLITICAL PHILOSOPHY - PHILOSOPHIE POLITIQUE - FILOSOFIA POLITICA - POLITISCHE PHILOSOPHIE - POLITIKAI FILOZÓFIA - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 • Sándor Pethő: Meaning and Popularity of Nationalism
 • Pethő Sándor: A nacionalizmus jelentése és népszerűsége, PDF
 • Sándor Pethő: La signification et la popularité du nationalisme (Traduit par Boróka Madarász), PDF
 • Pethő Sándor: Milliyetçiliğin Anlamı ve Popülerliği (Çeviri: Ana Schmidt), PDF
 • Anita Rád: Migrant individuals in the light of religion and globalization, PDF
 • Rád Anita: A migráns mint egyén a vallás és globalizáció fényében/szemszögéből

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • András Braun: Road to Europe: Politics of Montenegro between 2006 and 2016, PDF
 • Braun András: Az európai út: a politikai válság háttere Montenegróban, PDF

Book Review – Szemle

 • Kata Radács: The Everyday Lives Of Hungarian Jews, 1867 – 1940
 • Radács Kata: A magyarországi zsidók mindennapjai a kiegyezéstől a második világháborúig, PDF

No. 26 - Summer 2016/2 “Rationality and Society”

Foreword – Előszó

 • Csaba Török: Rationality and Society. Foreword
 • Török Csaba: Racionalitás és társadalom. Előszó, PDF

Philosophy and Ethics - Filozófia és etika

 • Máté Herczegh: Body-Mind-World. Steps towards an extended mind., PDF
 • Herczegh Máté: Elme - agy - világ. Lépések a kiterjedt elme felé, PDF
 • Máté Herczegh: Körper – Geist – Welt. Entwicklungen hin zum erweiterten Geist. (Übersetzung: Sophia Járai), PDF
 • Herczegh Máté: Corpo-mente-mondo. Passi verso la mente estesa. (Traduzione: Darinka Höhn), PDF
 • Emma Millei: Ethics in the Civil Service
 • Millei Emma: Etika a közigazgatásban. Az egyet nem értés morális lehetőségei, PDF
 • Ferenc Szabó: „Simplify, simplify!” Towards an organic criticism of Thoreau, PDF
 • Szabó Ferenc: „Ember, egyszerűsíts!” Egy organikus Thoreau-kritika felé, PDF
 • Ferenc Szabó: „Mensch, vereinfacht!” In Richtung einer organischen Kritik von Thoreau., PDF

Review – Szemle

 • Mónika Jáger-Péter: Cognition as a process combination
 • Jáger-Péter Mónika: A kogníció mint folyamat-együttes, PDF

No. 25 - Spring 2016/1 ‘The Admiral and the Scholar: Horthy and Teleki’

Journal Articles

 • Sándor György: The Cattaro Mutiny
 • György Sándor: A cattarói matrózlázadás
 • Gábor Nyári: Teleki Pál’s role in the Mosul Committee
 • Nyári Gábor: Teleki Pál tevékenysége a Moszul Bizottságban, PDF
 • Ildikó Császár: The Foreign Policy Antecedent of the Hungarian-Italian Treaty of Friendship
 • Császár Ildikó: A magyar-olasz barátsági szerződés külpolitikai előzményei, PDF
 • Imre-Tibor Varga: Operation Micky Maus, kidnapping of Miklós Horthy Jr.
 • Varga Imre-Tibor: A Micky Maus hadművelet – ifj. Horthy Miklós elrablása., PDF

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • András Braun: Has Serbia won? Evaluating the snap elections in April 2016
 • Braun András: Szerbia győzött? A 2016. április 24-i előrehozott választások értékelése, PDF
 • Viktória Endrődi-Kovács: Economic effects of the Croatian EU accession, PDF
 • Endrődi-Kovács Viktória: A horvát EU csatlakozás gazdasági hatásai, PDF

Book Review – Szemle

 • Lajos Arday: Pál Teleki
 • Arday Lajos: Teleki Pál, PDF

No. 24 - Winter 2015/4 ‘Europeanization: conflict and crisis management in the Balkans’

Foreword - Előszó

 • Ferenc Póka: Foreword
 • Póka Ferenc: Előszó

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • Csaba Surányi: The concept of the Balkans, PDF
 • Surányi Csaba: A Balkán fogalmáról, PDF
 • Csaba Surányi: Über den Begriff des Balkans (Übersetzung: Ildikó Steiner), PDF
 • András Báló: Albania, on the border of Europe
 • Báló András: Albánia, Európa határán
 • András Braun: Europeanization in the Balkans
 • Braun András: Európaizáció a Nyugat-Balkánon, PDF
 • Ferenc Németh: Armed conflicts and crisis management in FYROM
 • Németh Ferenc: Fegyveres konfliktusok és válságkezelés Macedóniában, PDF

No. 23 - Fall 2015/3 Quo vadis Europe? The great questions of the year 2015: Migration and integration

Journal Articles

 • Lőrincz András: Humanitarian assistance or political interest?
 • András Lőrincz: A Davutoglu-kormány bevándorlás-politikájának hatása Délkelet-Anatóliára, PDF
 • Ádám Paár: Populism and Anti-Islam. Anti-Muslim populist parties and movement in Europe., PDF
 • Paár Ádám: Populizmus és iszlámellenesség. A muszlimellenes populista pártok és mozgalmak Európában., PDF
 • Ádám Paár: Populismus und Islamfeindlichkeit. Muslimfeindliche popustische Parteien und Bewegungen in Europa. (Übersetzung: Sophia Járai), PDF
 • Adrienn Prieger: Turkey, on the border of the EU?
 • Prieger Adrienn: Törökország az EU határán?, PDF

No. 21 - Spring 2015/1 The Visegrad cooperation

Introduction – Introducción – Introduzione –Einführung – Введение – Bevezetés

 • Lajos Arady: Central Europe and the Visegrád Group, PDF
 • Arday Lajos: Közép-Európa és a Visegrádi Négyek, PDF

The Visegrád cooperation - A visegrádi együttműködés

 • Juraj Chmiel: ‘The Visegrad cooperation’s present and perspectives’. Introductory remarks., PDF
 • Juraj Chmiel: A Visegrádi együttműködés jelene és távlatai. Bevezető megjegyzések., PDF
 • Juraj Chmiel: Die Gegenwart und die Zukunftsperspektiven der Visegrád-Kooperation. Einleitende Bemerkungen. (Übersetzung: Sophie Antoni), PDF
 • Roman Kowalski: The Visegrad cooperation’s present and perspectives, PDF
 • Roman Kowalski: A Visegrád Csoport – Jelen és jövő, PDF
 • Roman Kowalski: Το Γκρουπ του Βίσεγκραντ - Παρόν και Μέλλον (Μετάφραση: Δέσποινα Τοσουνιδου), PDF

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • Constantina Christou-Prentziou: The 2015 Prison Reform Bill in Greece, PDF
 • Harikleia Kokkinou-Mandamadiotou: Ukrainian Crisis and Reactions of the USA-EU-Russia, PDF
 • Χαρίκλεια Κοκκίνου-Μανδαμαδιώτου: Ουκρανική Κρίση Και Αντίδραση ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσίας, PDF

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Edina Szendi: Jewish Interaction with Ottoman Culture and Society
 • Szendi Edina: Az oszmán és a zsidó kultúra találkozása

No. 20 - Winter 2014/4

Introduction – Introducción – Introduzione –Einführung – Введение – Bevezetés

 • Mónika Jáger-Péter: Philosophical questions of intercultural communication
 • Jáger-Péter Mónika: Az interkulturális kommunikáció filozófiai kérdései
 • Tibor Purger: From Melos, Back to Socrates. Discourse of Equals instead of Hegemonic Communication.
 • Purger Tibor: Méloszról vissza Szókratészhez. Hegemonista kommunikáció helyett egyenrangú diskurzus., PDF
 • András-László Rád: The possibilities of interpretation yielded by contextual and intercultural theology - an European Christian viewpoint”
 • Rád András-László: A kontextuális és interkulturális teológia értelmezési lehetőségei európai keresztyén szemmel
 • András Lőrincz: “The ‘Davos Man’ visits Bosnia”. Intercultural or intracultural communication in Bosnia and Herzegovina?
 • Lőrincz András: “A davosi ember Boszniába látogat”. Interkulturális vagy intrakulturális kommunikáció Bosznia-Hercegovinában., PDF
 • Katalin Raffai: Challenges in the Postmodern Private International Law – Some Remarks on the Cultural Identity
 • Raffai Katalin: Kihívások a posztmodern nemzetközi magánjogban – néhány gondolat a kulturális identitásról
 • Vivien-Tünde Tizer: Hungarian-Italian cultural relations. The role of the cultural institutions in the intercultural communication.
 • Tizer Vivien-Tünde: Magyar-olasz kulturális kapcsolatok – A kulturális intézmények szerepe a kultúraközi kommunikációban
 • Vivien-Tünde Tizer: Relazioni culturali italo-ungheresi. Il ruolo degli istituti culturali nella comunicazione interculturale.
 • Vivien-Tünde Tizer: Ungersk-italienska kulturella relationer. Rollen av kulturinstitutioner i interkulturell kommunikation.

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Annamária Sipos: Varieties of Liberalization and the New Politics of Social Solidarity
 • Sipos Annamária: A liberalizáció válfajai és a társadalmi szolidaritás új politikai elvei, PDF

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • Myrvete Dreshaj-Baliu: Albanian Gender Literature and its Identity in the Genre of Novel, PDF

No. 19 - Autumn 2014/3

National identity and (geo)politics - La identidad nacional y (geo) política - L'identité nationale et (géo) politique - Nationale Identität und (geo) Politik - Nacionalni identitet i (geo) politika - Национальная идентичность и (гео) политика - Εθνική ταυτότητα και (γεω) πολιτική – Nemzeti identitás és (geo) politika

 • Arday Lajos: Ukrajna – történelem, etnikum, identitás, (geo) politika, PDF

CENTRAL EUROPE - EUROPA CENTRAL - EUROPE CENTRALE - MITTELEUROPA - SREDNJA EUROPA - ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΕΥΡΏΠΗ - KÖZÉP-EURÓPA

 • Nelu Bradean-Ebinger: Többnyelvűség az Eötvös-Collegiumban, PDF
 • Nelu Bradean-Ebinger: Mehrsprachigkeit im Eötvös-Collegium, PDF
 • Aron Léphaft: Hungarian autonomy and ethnoregionalism in Vojvodina, PDF
 • Léphaft Áron: Vajdasági magyar autonómia és etnoregionalizmus, PDF

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Edina Szendi: Trust in the Symposium, PDF
 • Szendi Edina: Bizalom a Symposionban, PDF
 • Edina Szendi: Η Εμπιστοσύνη στο Συμπόσιο (Μετάφραση: Βασιλική Μπελή), PDF
 • Edina Szendi: Ottoman Political Thought Through the Centuries, PDF
 • Szendi Edina: Az oszmán politikai gondolkodás évszázadai, PDF
 • Edina Szendi: Η οθωμανική πολιτική σκέψη μέσα στους αιώνες (Μετάφραση: Μαρία Βαρδαλά), PDF

No. 18 - Summer 2014/2

EUROPEAN INTEGRATION

 • János Kálmán: The Reform of Financial Supervisory System of the European Union, PDF
 • Kálmán János: Az Európai Unió pénzügyi felügyeleti rendszerének reformja, PDF
 • János Kálmán: La réforme du système de surveillance financière de l'Union européenne (Traduit par Dimitropoulou Chrysoula), PDF
 • János Kálmán: Η μεταρρύθμιση του χρηματοοικονομικού εποπτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μετάφραση: Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), PDF
 • János Kálmán: Reforma financijskog nadzornog sustava u Europskoj Uniji (Prijevod: Ivana Jukić), PDF
 • Attila Varga: Changes to the Romanian constitutional system as a result of EU accession
 • Varga Attila: A román alkotmányos rendszer változásai az EU csatlakozás hatására, PDF
 • Nóra Kricsfalusi: Italian politics during the Renzi Cabinet. Reform endeavours to renew the political system., PDF
 • Kricsfalusi Nóra: Az olasz belpolitika a Renzi-kormány alatt. Reformtörekvések a politikai rendszer megújítására., PDF
 • Nóra Kricsfalusi: La politica italiana sotto il Governo Renzi. Le iniziative di riforma per rinnovare il sistema politico., PDF

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • Viktória Endrődi-Kovács: Economic integration maturity of Albania, PDF
 • Endrődi-Kovács Viktória: Albánia gazdasági integrációérettsége, PDF
 • Viktória Endrődi-Kovács: Zrelost albanske ekonomske integracije (Prevod: Alma Krantić), PDF
 • Ethem Çeku: Kosovo during the tense relations between Albania and Yugoslavia during sixties and seventies of the twentieth century, PDF
 • Ethem Çeku: Koszovó az 1960-as és '70-es években Albánia és Jugoszlávia kereszttüzében (Fordította Szendi Edina), PDF
 • Ethem Çeku: Kosova në shtendosjen e raporteve Shqiptaro-Jugosllave në vitet ’60-70, PDF
 • Ethem Çeku: Το Κόσσοβο κατά τη διάρκεια των τεταμένων σχέσεων μεταξύ Αλβανίας και Γιουγκοσλαβίας τις δεκαετίες του ’60 και ’70 του εικοστού αιώνα (Μετάφραση: Σταυρούλα Ριμπά), PDF

THEORY – THÉORIE

 • Katalin-Szilvia Jung: New facets of Terrorism and Counter terrorism. Terror by ’Lone Wolves’ or ’Troops’, and Human Rights.
 • Jung Katalin Szilvia: A terrorizmus és a terrorelhárítás új arcai. Terror „magányosan”, „falkában” és az emberi jogok, PDF

THE HISTORY OF SOUTHEAST EUROPE

 • Gábor Horti: Basic The boundaries of the Roman Empire (Translated by Flóra Mikonya), PDF
 • Horti Gábor: A Római Birodalom határai, PDF
 • Gábor Horti: Die Grenzen des Römischen Reiches (Übersetzung: Katalin Erős), PDF
 • Gábor Horti: Τα όρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Μετάφραση: Μαρία Βαρδαλά), PDF

REVIEW – SZEMLE

 • Endre Orbán: Subsidiarity Governance: The Case of Lombardy, PDF

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Khalid-Yousif Monira: Croatia's relations with Southeast European countries
 • Khalid-Yousif Monira: Horvát-magyar és régiós kapcsolatok, PDF

No. 17 - Spring 2014/1 Common Weal and the Game Theory

Introduction – Introducción – Introduzione –Einführung – Введение – Bevezetés

 • János Tóth: Common Weal and the Game Theory
 • Tóth János: A közjó meta-játékelméleti elemzése, PDF
 • János Tóth: El análisis del procomún en el contexto de la meta-teoría de juegos (Traducción: Lilla Poller), PDF
 • János Tóth: Analiza binelui comun din perspectiva meta-teoretică a jocului (Tradus de Mónika Jáger-Péter), PDF
 • Judit-Ágota Kántor: Public goods games and human cooperation – sufficient explanation?
 • Kántor Judit-Ágota: A „közjó dilemma”-helyzet és humán kooperáció – elégséges magyarázat?, PDF

Game Theory and International Relations

 • Malvina Tema: Basic Assumptions in Game Theory and International Relations, PDF
 • Zoltán Vörös: Energy security in a global and regional relations
 • Vörös Zoltán: Az energiabiztonság kérdése a globális és regionális kapcsolatokban, PDF

EUROPEAN INTEGRATION

 • Dénes-Barna Jakab: Postmodern Theories and New Nationalisms of the West, PDF
 • Jakab Dénes-Barna: Kortárs nyugati nacionalista mozgalmak. A skót függetlenségi népszavazás, PDF

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • Arday Lajos: Ukrajna – történelem, etnikum, identitás, PDF
 • Fidan Kosumi: Prospects for Economic Recovery of the Preshevo Valley., PDF
 • Fidan Kosumi: Προοπτικές για οικονομική άνθηση της Κοιλάδας Πρέσεβο (Μετάφραση: Δεσποινα Σιχιδου), PDF
 • Фидан Косуми: Перспективы экономического восстановления в Долине Прешево (Перевод: Δεσποινα Σιχιδου), PDF
 • József-György Fekete: Roma communities in Southeast Europe, PDF
 • Fekete József-György: Roma közösségek Délkelet-Európában, PDF
 • Fekete-József György: Roma Gemeinschaften in Südosteuropa (Übersetzung: Fanni Varbai), PDF
 • József-György Fekete: Οι κοινότητες των Ρομά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Μετάφραση: Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), PDF

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Erki Gabriella: The Japan-Europe Asian Security Dialogue
 • Erki Gabriella: Európa-Japán biztonsági dialógus
 • Lilla Poller: Ukraine in Future Perspectives
 • Poller Lilla: Ukrajna és a jövő perspektívái
 • Lilla Poller: Transformative resources, transforming economies, PDF
 • Poller Lilla: Átalakuló energiaforrások, átalakuló gazdaságok, PDF
 • Szűcs Fanni: A természeti erőforrások kezelése, PDF
 • Polgár Noémi: Horvátország külpolitikája az EU tagállamaként, PDF
 • Polgár Noémi: Kroatiens Außenpolitik als EU-Mitglied

No. 16 - Winter 2013/4 Public Wealth and Public Interest

Introduction – Introducción – Introduzione –Einführung – Введение – Bevezetés

 • Török Csaba: Közjó és moralitás. Szempontok a közjó fogalmának értelmezéséhez s a közjóról folytatott párbeszédhez, PDF
 • Csaba Török: The Common Weal and Morality. Criteria for conceptualizing the dialogue on common good. (Translated by Judit Kántor), PDF
 • Csaba Török: Bene comune e moralità. Aspetti per l’interpretazione del concetto di bene comune e per il dialogo di bene comune. (Traduzione: Anna Farkas-Nemeth), PDF
 • Csaba Török: Binele comun şi moralitatea. Criterii ale interpretării de bine comun şi ale dialogului despre binele comun (Tradus de  Isa Botezatu), PDF
 • Csaba Török: Procomún y la moralidad. Aspectos para la interpretación de la noción y para el coloquio del procomún. (Traducción: Lilla Poller), PDF
 • Csaba Török: O bem estar comum e a moralidade. Critério para conceituar um dialogo sobre bem comum. (Tradução: Fátima Zeni), PDF
 • Csaba Török: Η Κοινη ευτυχια και ηθικη. Κριτήρια για τη στοιχειοθέτηση του διαλόγου για το κοινό καλό. (Μετάφραση: Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), PDF

POLITICAL PHILOSOPHY - POLITIKAI FILOZÓFIA

 • Jáger Péter Mónika: Közjó és társadalom dialógus-szempontú megközelítésben, PDF
 • Mónika Jáger-Péter: Common good and society in a dialogue-oriented approach, PDF
 • Mónika Jáger-Péter: Binelui comun și societatea din perspectiva dialogului, PDF
 • Mónika Jáger-Péter: Wspólne dobro oraz społeczeństwo w kontekście pojęcia dialogu (Tłumaczenie: Malgorzata Fedorowicz), PDF
 • Mónika Jáger-Péter: Το κοινό καλό και η κοινωνία σε μια προσέγγιση επικεντρωμένη στο διάλογο. (Μετάφραση: Δεσποινα Σιχιδου), PDF

EUROPEAN INTEGRATION

 • Malvina Tema: The Democratic Deficit versus Deliberative Democracy in the context of the European Union Enlargement Policy, PDF
 • Malvina Tema: Defiçiti Demokratik versus Demokracia Deliberative në kontekstin e Politikës së Zgjerimit të Bashkimit Europian, PDF
 • Malvina Tema: A demokratikus deficit és a deliberatív demokrácia kapcsolata az Európai Unió bővítési politikájának kontextusában. (Fordította Matits Krisztina), PDF
 • Malvina Tema: Δημοκρατικό έλλειμμα εναντίον διαβουλευτικής δημοκρατίας στο πλαίσιο της Πολιτικής Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μετάφραση από Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), PDF

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • Fidan Kosumi: Economic challenges in the Preshevo Valley, PDF
 • Fidan Kosumi: Gazdasági kihívások a Preševo-völgyben (Fordította Fekete József), PDF
 • Fidan Kosumi: Sfidat ekonomike në Luginën e Preshevës, PDF
 • Фидан Косуми: Економски изазови у Прешевској долини, PDF

DEBATE

 • Dóra Rajz: Value or rubbish?, PDF
 • Rajz Dóra: Érték vagy hulladék?, PDF

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Virág Katics: The Court of Justice and the transformation of Europe, PDF
 • Katics Virág: Az Európai Unió Bírósága és az európai politikai rendszer átalakulása, PDF

No. 15 - Autumn 2013/3

EUROPEAN INTEGRATION

 • Bradean-Ebinger Nelu és Nagyváradi Szabina: Az Európai Unió versenyképessé tétele: központban a nyelvtudás, PDF
 • Bradean-Ebinger Nelu & Szabina Nagyváradi: Making the European Union competitive: language education in focus

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Virág Katics: Autonomy and minority representation: the case of South Tyrol., PDF
 • Katics Virág: Autonómia és kisebbségi képviselet: Dél-Tirol helyzete, PDF
 • Bíró Zsuzsanna: A válság hatása az állampolgári jogokra
 • Zsuzsanna Bíró: The impact of a crises on civil rights
 • Sebe Kata: Hatalom és tudomány
 • Kata Sebe: Power and Science
 • Vass Katalin: Beszélgetés a diplomáciáról Jean-François Paroz svájci nagykövettel, PDF
 • Katalin Vass: Conversation about diplomacy with Ambassador Jean-François Paroz (Translated by Gabriella Erki), PDF

Book Review – Szemle

 • Vjosa Musliu: Western Powers and the Breakup of Yugoslavia., PDF
 • Vjosa Musliu: Nyugati hatalmak és Jugoszlávia felbomlása (Fordította Horváth Benigna), PDF
 • Vjosa Musliu: Fuqitë Perëndimore dhe Shpërbërja e Jugosllavisë, PDF
 • Vjosa Musliu: Zapadne sile i raspad Jugoslavije (Prevod: Tatlić Adela), PDF

No. 14 - Summer 2013/2 Challenges to Democracy

INTRODUCTION – BEVEZETÉS

 • Ferenc Miszlivetz - Jody Jensen: Challenges to Democracy at the National, EU and Global Levels: A Cosmopolitan Way Forward?, PDF
 • Ferenc Miszlivetz - Jody Jensen: Προκλήσεις για τη δημοκρατία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο: Μια κοσμοπολίτικη πορεία προς τα εμπρός (Μετάφραση: Chrysoula Dimitropoulou), PDF
 • Ferenc Miszlivetz - Jody Jensen: Les défis de la démocratie aux niveaux national, européen et mondial: en avant à la cosmopolite? (Traduit par Judit Varga), PDF
 • Ferenc Miszlivetz - Jody Jensen: 从国家、欧盟和全球层面看民主的挑战. 世界主义正在前行? (Translated by 王秋萍), PDF

Interview

 • Erzsébet Lamár: Nietzsche-researchin Szeged. Interview with philosophers Zoltán Gyenge and András Czeglédi, PDF
 • Lamár Erzsébet: Nietzsche-kutatás Szegeden. Beszélgetés Gyenge Zoltán és Czeglédi András filozófusokkal, PDF
 • Erzsébet Lamár:  Nietzsche-Forschung in Szeged. Gespräch mit den Philosophen Zoltán Gyenge und András Czeglédi. (Übersetzung: Zsófia Farkas), PDF

DIPLOMACY & CULTURE

 • André Erdos: The art of a diplomat
 • Erdős André: A diplomata mestersége
 • André Erdos: Le métier de diplomate, PDF

POLITICAL PHILOSOPHY - POLITIKAI FILOZÓFIA

 • Peter Techet: European nation-state? Legitimacy and democracy concepts in discussions of European unification.
 • Techet Peter: Európai nemzetállam? Legitimitásviták és demokrácia-koncepciók az európai egységesülés során.
 • Peter Techet: Europäischen Nationalstaat? Legitimität und Demokratie Konzepte in Diskussionen der europäischen Einigung.

Architecture of the Austro-Hungarian Empire - A Monarchia városépítészete

 • Éva Incze: Hermeneutical Tour in Saint George, PDF
 • Incze Éva: Hermeneutikai séta Sepsiszentgyörgyön, PDF
 • Éva Incze: Plimbare hermenutică la Sfântu Gheorghe, PDF
 • Ildikó Pásztor: The Art Nouveau architecture of Backa (Subotica, Palic, Senta, Novi Sad)
 • Pásztor Ildikó: A szecesszió Bácskában (Szabadka, Palics, Zenta, Újvidék)
 • Petra-Dalma Róth: Architecture and urban structure of Timisoara at the time of the Austro-Hungarian Monarchy
 • Róth Petra Dalma: Temesvár építészete és városszerkezete a Monarchia idején

Theory - Théorie - Teoría - Teoria - Theorie - Teoria - Tеория - Teori - Tеория - Θεωρία - Teorija - Elmélet - Teorie - Теорија - Teori - Teoria - Lý thuyết

 • Mónika Péter: "Reading Buildings" Understanding the works of visual art, PDF
 • Péter Mónika: "Épületek Olvasása" A képzőművészeti alkotások megértése, PDF
 • Mónika Péter (Μονικα Πιτερ):  “Η Ανάγνωση των Κτιρίων”. Η κατανόηση των έργων της εικαστικής τέχνης (Μετάφραση: Δεσποινα Σιχιδου), PDF

Theology - Théologie -Teología -Teologia - Theologie - Teologia - Богословие - Teologji - Теология - Θεολογία - Teologija - Teológia - Teologie - Теологија - Ilahiyat - Teologia - Thần học

 • Csaba Török: Leading the Church - differently?
 • Török Csaba: Egyházvezetés – másként?, PDF
 • Csaba Török: Il governo della Chiesa – in modo diverso? (Traduzione: Vivien Tizer), PDF
 • Csaba Török: Mando clerical – de manera diferente? (Traducción: Benigna Horváth), PDF

Elections – Élections – Elecciones – Wahlen – Выборы –Вибори – Izbori – Volitve - Εκλογές – Választások

 • Ivana Jukić: Municipal elections in Croatia
 • Ivana Jukić: Lokalni izbori u Hrvatskoj
 • Ivana Jukić: Helyi választások Horvátországban

No. 13 - Spring 2013/1 Ethics and Identity

INTRODUCTION – BEVEZETÉS

 • Gáspár Bíró: Ethics and International Relations, PDF
 • Bíró Gáspár: Etika és a nemzetközi kapcsolatok, PDF
 • Gáspár Bíró: Ethiken und internationale Beziehungen (Übersetzung: Anna Kovács), PDF
 • Gáspár Bíró: Éthique et relations internationales
 • Gáspár Bíró: Etika i međunarodni odnosi
 • Gáspár Bíró: Ηθική και διεθνείς σχέσεις (Μετάφραση: Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), PDF
 • Ґашпар Біро: Етика й міжнародні відносини (Переклад: Переклад К. Бакош), PDF

EUROPEAN INTEGRATION

 • Gábor Miklós: Use of EU sources: advanteges and flip sides
 • Miklós Gábor: Az EU-s források felhasználása: pozitívumok és negatívumok
 • Gábor Miklós: EU izvori: pozitivni i negativni aspekti
 • Norbert Szijártó: The Euro Crisis and the Optimum Currency Area Theory
 • Szijártó Norbert: Az eurózóna válsága és az optimális valutaövezet elmélet, PDF
 • Norbert Szijártó: La crisis de la Eurozona y la teoría de las áreas monetarias óptimas

Elections – Élections – Elecciones – Wahlen – Выборы –Вибори – Izbori – Volitve - Εκλογές – Választások

 • Mandák Fanni: Olaszország politikai válság előtt? A 2013. február 24-25-i választások eredményei és lehetséges következményei., PDF
 • Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου (Aggeliki Nevsehirlioglou): Cypriot Presidential Elections 2013, PDF
 • Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου: Κυπριακές Προεδρικές Εκλογές, 2013, PDF
 • Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου (Aggeliki Nevsehirlioglou): Ciprusi elnökválasztás, 2013 (Fordította Benigna Horváth), PDF
 • Kricsfalusi Nóra: Belpolitikai válság Olaszországban. Kormányalakítás politikai patthelyzetben., PDF
 • Nóra Kricsfalusi: Formazione di un governo in una situazione di stallo politico, PDF
 • Χαρίκλεια Κ. Μανδαμαδιώτου (Harikleia K Mandamadiotou): El carácter de la crisis griega (Traducción: Ευαγγελία Μπεσλεμε), PDF

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • Predrag Simić: Serbia: Continuity and change after 2012 elections, PDF
 • Predrag Simić: Szerbia 2012. Értékelés és kilátások
 • Predrag Simić: Srbija: kontinuitet i promene posle izbora 2012. godina., PDF
 • Predrag Simić: Σερβία: Συνοχή και Αλλαγή μετά τις Εκλογές του 2012 (Μετάφραση: Βασιλική Μπελή), PDF
 • Katinka Beretka: Legal borders of financial autonomy in Vojvodina. Material independence of the province in theory and practice., PDF
 • Beretka Katinka: A pénzügyi autonómia jogi keretei a Vajdaságban, PDF
 • Csaba Sarnyai- Tibor Pap: Global challenges, local solutions in public representation: General socio-theoretical lessons in the transformation of Serbian minority and regional institutions., PDF
 • Sarnyai Csaba- Pap Tibor: Globális kihívások, helyi megoldások a közképviseletben: A szerbiai kisebbségek és regionális intézmények átalakulásának általános társadalomelméleti tanulságai
 • Béla Soltész: Emigration from Romania in the early XXI. century, PDF
 • Soltész Béla: Kivándorlás Romániából a XXI. század elején, PDF
 • Béla Soltész: Auswanderung aus Rumänien am Anfang des XXI. Jahrhunderts (Übersetzung: Kitti Csordás), PDF
 • Χαρίκλεια Κοκκίνου Μανδαμαδιώτου: The Character of the Greek Crisis, PDF
 • Χαρίκλεια Κοκκίνου Μανδαμαδιώτου: A görög válság természete
 • Χαρίκλεια Κοκκίνου Μανδαμαδιώτου: Ο χαρακτηρασ της ελληνικησ κρισης, PDF
 • Χαρίκλεια Κοκκίνου Μανδαμαδιώτου: Le caractère de la crise grecque (Traduit par Chrysoula Dimitropoulou), PDF
 • Viktória Endrődi-Kovács: Bosnia and Herzegovina’s way to the European Union, PDF
 • Endrődi-Kovács Viktória: Bosznia-Hercegovina útja az Európai Unió felé, PDF

THEORY – THÉORIE

 • Péter Erdő: Basic Economy and morality (Translated by Erzsébet Lamár), PDF
 • Erdő Péter: Gazdaság és erkölcs, PDF
 • Péter Erdő: Economie et éthique
 • Péter Erdo: La economía y la moral. (Traducción: Lilla Poller), PDF
 • Péter Erdő: Economia ed etica
 • Péter Erdő: Wirtschaft und Moral (Übersetzung: Boglárka Török), PDF
 • Péter Erdo: Ekonomia dhe etika
 • Péter Erdő: Economia şi Morala (Tradus de Krisztina Szabó), PDF
 • Péter Erdő: Gospodarstvo i etika
 • Péter Erdő: Ekonomija in etika
 • Петер Ердо: Економија и етика
 • Péter Erdő: Η οικονομία και η ηθική. (Μετάφραση: Ευαγγελία Μπεσλεμε), PDF
 • Петер Ерде: Економија и морал (Prevod: Дина Малишевић), PDF
 • Gábor Kendeffy: Truth, truthfulness, responsibility. Notes on the Augustinian ethics
 • Kendeffy Gábor: Az igazság, őszinteség, és felelősség. Etika az ágostoni trinitológiában és ismeretelméletben
 • Gábor Kendeffy: Vérité, véracité, responsabilité. Remarques sur l'éthique augustinienne
 • István Siklósi: The Self-awareness and the formal concept of person by Augustine and Boethius, PDF
 • Siklósi István: Az önmegismerő én és a formális személyfogalom Ágostonnál és Boethiusnál, PDF
 • István Siklósi: El conocimiento de uno mismo y el concepto formal de la persona según San Agustín y Boecio (Traducción: Orsolya Kriszten), PDF
 • András-László Rád: The ethical analysis of pastoral roles
 • Rád András-László: Lelkipásztori szerepkörök etikai szempontú vizsgálata, PDF
 • Mónika Péter: Understanding and Truth. Hans-Georg Gadamer’s Concept of Language., PDF
 • Péter Mónika: A megértés és igazság. Hans-Georg Gadamer nyelvszemlélete., PDF
 • Erzsébet Lamár: Words and boarders. The experience of strangeness in Derrida., PDF
 • Lamár Erzsébet: Szavak és határok. Az idegenség tapasztalata Derridánál., PDF
 • Erzsébet Lamár: Λέξεις και σύνορα. Η εμπειρία του παράξενου στον Ντεριντά. (Μετάφραση: Δεσποινα Σιχιδου), PDF
 • Erzsébet Lamár: Слова и границы. Опыт странного Дерриды. (Перевод: Δεσποινα Σιχιδου), PDF
 • Török Csaba: Lehet-e szabad a predestinált ember?, PDF
 • Csaba Török: L’homme prédestiné, peut-il être libre?
 • Csaba Török: Può essere libero l'uomo predestinato?
 • Virág Kovács: Dimensions of judicial decision-making. Lessons from American empirical studies., PDF
 • Kovács Virág: Az (alkotmány)bírói döntéshozatal dimenziói. Amerikai empirikus kutatások tanulságai., PDF

THE HISTORY OF SOUTHEAST EUROPE

 • Ferenc Németh: Hungarian-Armenian families in the public life of the 19th century Banat
 • Németh Ferenc: Magyar-örmény családok Bánát közéletében a 19. században., PDF
 • Károly Orcsik: Embourgeoisement among the Swabians of Vojvodina (Translated by Berta Csiki), PDF
 • Karoly Orcsik: Embourgeoisement during the Monarchy
 • Orcsik Karoly: Polgárosodás a vajdasági svábok körében, PDF
 • Attila Pejin: The border guard region until the Embourgeoisement during the Monarchy
 • Pejin Attila: A határőrvidéktől a polgárosodásig.
 • Kata Sebe: The Jews of Temesvar during the era of the Austro-Hungarian Empire
 • Sebe Kata: Polgárosodás a Monarchia idején: A temesvári zsidóság, PDF

World Press Review - Sajtószemle - Revue de presse monde - Παγκόσμια Επισκόπηση Τύπου - Welt Pressespiegel - Обзор Мировой Прессы

 • Μαρία Κουτουλάκου (Maria Koutoulakou): Francois Hollande in Greece, PDF
 • Μαρία Κουτουλάκου (Maria Koutoulakou): François Hollande Görögországban (Fordította Benigna Horváth), PDF

No. 12 - Winter 2012/4 Diasporas and Identity

Introduction – Introducción – Introduzione –Einführung – Введение – Bevezetés

 • Lajos Arday: People, nation, state, nation-state, nationalism, PDF
 • Arday Lajos: Nép, nemzet, állam, nemzetállam, nacionalizmus, PDF
 • Lajos Arday (Lajoš Ardai): Narod, nacija, država, nacionalna država, nacionalizam (Prevod: Katinka Beretka), PDF

Interview

 • Ivana Jukić - Csaba Surányi: Croatian accession to the European Union: Democracy, elections, politics, and society, PDF
 • Ivana Jukić - Surányi Csaba: Horvátország csatlakozása az Európai Unióhoz: Demokrácia, választások, politika és társadalom, PDF
 • Ivana Jukić - Csaba Surányi: L’adhésion de la Croatie à l'Union européenne. La démocratie, les élections, la politique et la société. (Traduit par Hrysoula Dimitropoulos), PDF
 • Ivana Jukić - Csaba Surányi: Ulazak Hrvatske u Europsku Uniju: Demokracija, izbori, politika i društvo. Razgovor s profesorom Anđelkom Milardovićem, PDF
 • Ivana Jukić - Csaba Surányi: Hyrja e Kroacis në Bashkimin Europian. Demokraci, zghjedhjet, politika dhe shoqëria. (Përkthimi: Elsa Kryeziu), PDF
 • Ivana Jukić - Csaba Surányi: L’integrazione della Croazia all’Unione Europea. Democrazia, elezioni, politica e società. (Traduzione: Kamilla Galicz), PDF
 • Ivana Jukić - Csaba Surányi: Η είσοδος της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοκρατία, εκλογές, πολιτικοί και κοινωνία. (Μετάφραση: Χριστίνα Χατζινα), PDF

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • Mladen Vedriš - Bartol Letica - Slaven Letica: Economic situation in Croatia 2011-2012. Result analysis of an empirical research.
 • Mladen Vedriš - Bartol Letica - Slaven Letica: Gospodarsko stanje hrvatske nacije 2011. - 2012. Analiza rezultata jednog empirijskog istraživanja., PDF
 • Mladen Vedriš - Bartol Letica - Slaven Letica: Gospodarsko stanje hrvaške države 2011–2012. Rezultat analize nekega empiričnega raziskovanja. (Prevajanje: Danijel Lisec), PDF
 • Attila Pejin: In a Double Diaspora with Triple Identity. Jews of Bácska after Trianon (1918–1941). (Translated by Benigna Horváth), PDF
 • Pejin Attila: Kettős diaszpórában, hármas identitással. A bácskai zsidóság Trianon után (1918–1941), PDF
 • Attila Pejin: In Doppeldiaspora mit dreifacher Identität. Das Judentum in Batschka nach dem Vertrag von Trianon (1918-1941). (Übersetzung: Boglárka Török), PDF
 • Attila Pejin: U dvostrukoj dijaspori sa trostrukim identitetom. Jevreji u Bačkoj posle u međuratnom pediodu.

THEORY – THÉORIE – TEORÍA – TEORIA – THEORIE– TЕОРИЯ – ELMÉLET

 • Mónika Péter: The constitution of subjectivity of St. Augustine
 • Péter Mónika: A szubjektivitás konstitúciója Szent Ágostonnál, PDF
 • Mónika Péter: Constituţia subiectivităţi la Sf. Augustin, PDF
 • András-László Rád: Pastor in the postmodern, PDF
 • Rád András-László: A lelkipásztorok és környezetük (a posztmodern létforma jellegzetességei)

DIASPORAS

 • Nelu Bradean-Ebinger: The Armenian diaspora
 • Bradean-Ebinger Nelu: Az örmény diaszpóra
 • Tibor-Levente Gáti: The pastoral role in keeping the identity of diaspora communities
 • Gáti Tibor-Levente: A lelkipásztor szerepe a szórványközösségek identitásának megtartásában. (A mezőségi magyar református egyházközségek), PDF
 • Gabriella Hermann: The Hungarian diaspora policy in the past and now
 • Hermann Gabriella: A magyar diaszpórapolitika múltja és jelene
 • András Lőrincz: The nature and future of pan-nationalist movements, PDF
 • Lőrincz András: A pán-mozgalmak jelene és jövője, PDF
 • András Lőrincz: Priroda i budućnost pan-nacionalističkih pokreta (Prevod: Andrea Brekalo), PDF
 • Tibor Purger: Interlocutors or Interlopers? Hungarian-Americans in Hungarian Politics.
 • Purger Tibor: Beleszól(hat)nak-e az amerikai magyarok a magyar politikába?
 • Éva-Emese Szalai: Diasporas in the world
 • Szalai Éva-Emese: Diaszpórák a világban
 • Ágnes Vass: Relationship between diasporas and the homeland
 • Vass Ágnes: Diaszpórák és az anyaország kapcsolata, PDF

ARCHITECTURE - ARQUITECTURA - ARCHITEKTUR - ARHITECTURĂ - ÉPÍTÉSZET - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ

 • Dalma Roth: The Austro-Hungarian Empire Architecture in the cities of Transylvania (Arad, Oradea, Satu Mare and Cluj-Napoca city structure and urban design)
 • Roth Dalma: A Monarchia építészete Partium nagyvárosaiban (Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti és Kolozsvár városszerkezete és városépítészete)

World Press Review - Sajtószemle - Revue de presse monde - Παγκόσμια Επισκόπηση Τύπου - Welt Pressespiegel - Обзор Мировой Прессы

 • Igor Časar: Presidential elections in Slovenia, december 2012, PDF
 • Časar Igor: Elnökválasztás Szlovéniában, 2012 december, PDF
 • Igor Časar: Predsedniške volitve v Sloveniji, 2012, PDF
 • Nóra Kricsfalusi: Assertive slogans for undecided voters. Election campaign in Italy - 2013., PDF
 • Nóra Kricsfalusi: Magabiztos szlogenek a bizonytalan szavazókért. Választási kampány Olaszországban - 2013., PDF
 • Nóra Kricsfalusi: Slogan convincenti per elettori incerti. Campagna elettorale in Italia - 2013., PDF

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Rita Turcsányi: Turkey’s Journey towards the EU, PDF
 • Turcsányi Rita: Törökország előnyei az EU szempontjából (Egeman Bağış az Andrássy Egyetemen)
 • Márti Rigó: Chinese blessing or Chinese curse in Africa?
 • Rigó Márti: Kínai áldás vagy kínai átok Afrikában?, PDF
 • Rigó Márti: Brazília gazdasági felemelkedésének háttere, PDF

REVIEW - SZEMLE

 • Fanni Mandák: The political map of Italy
 • Mandák Fanni: Olaszország politikai térképe, PDF
 • Fanni Mandák: Mappa politica d'Italia

CONFERENCE - KONFERENCIA

 • Éva-Emese Szalai: Diasporas and Identity
 • Szalai Éva Emese: Diaszpórák és identitás, PDF

No. 11 - Autumn 2012/3 Economic and Financial Ethics

Introduction – Introducción – Introduzione –Einführung – Введение – Bevezetés

 • Laszlo Zsolnai: Business Ethics in Crisis, PDF
 • Zsolnai László: Az üzleti etika válsága (Fordította Dávid Szandra), PDF
 • Laszlo Zsolnai: L’éthique des affaires en crise (Traduit par Chrysoula Dimitropoulou), PDF
 • Laszlo Zsolnai: Ética empresarial en crisis (Traducción: Dávid Szandra), PDF
 • Laszlo Zsolnai: Επιχειρηματική ηθική στην κρίση (Μετάφραση: Elsa Kryeziu), PDF
 • Laszlo Zsolnai: Morali e biznesit në krizë (Përkthimi: Elsa Kryeziu), PDF

THEORY – THÉORIE – TEORÍA – TEORIA – THEORIE– TЕОРИЯ – ELMÉLET

 • István Magas: Post Crisis Lessons: Changing Macroeconomics and Morals, PDF
 • Magas István: Pénzügyi piacok: Morális problémák
 • Istvan Magas: Μαθήματα της κρίσης: Αλλάζοντας τη μακροοικονομία και τα ήθη (Μετάφραση: Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), PDF
 • Imre Ungvári-Zrínyi: Crisis factors and perspectives of responsibility (Translated by Zsuzsa Varga), PDF
 • Ungvári Zrínyi Imre: Válságtényezők és felelősség-perspektívák. Gondolkodás, jövőkép, életmód., PDF
 • Imre Ungvári-Zrínyi: Παράγοντες της κρίσης και προοπτικές ευθύνης (Μετάφραση: Παναγιώτα Κουτουλάκου), PDF
 • Márti Rigó: Soft power, as the new tool of power
 • Rigó Márti: Soft power, mint a hatalom új eszköze, PDF

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • Viktória Endrődi-Kovács: To what extent is Serbia ready to join the European Union?, PDF
 • Endrődi-Kovács Viktória: Felkészült-e Szerbia az Európai Unióhoz való csatlakozásra?, PDF

WORLD ECONOMY

 • Gábor Kutasi: Who should finance climate change mitigation?, PDF
 • Kutasi Gábor: Ki finanszírozza a klímaváltozás csillapítását?, PDF

World Press Review - Sajtószemle - Revue de presse monde - Παγκόσμια Επισκόπηση Τύπου - Welt Pressespiegel - Обзор Мировой Прессы

 • Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου (Aggeliki Nevserhilioglou): Angela Merkel’s visit in Athens as presented by the international press
 • Aggeliki Nevserhilioglou: Angela Merkel athéni látogatása (Fordította Benigna Horváth), PDF
 • Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου: Η επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα όπως παρουσιάστηκε από το διεθνή Τύπο, PDF
 • Μαρία Κουτουλάκου (Maria Koutoulakou): U.S. Presidential Elections 2012, PDF
 • Μαρία Κουτουλάκου: Elnökválasztás az Egyesült Államokban, 2012. (Fordította Benigna Horváth), PDF
 • Panagiota Koutoulakou (Παναγιώτα Κουτουλάκου): China’s new leadership, PDF
 • Panagiota Koutoulakou (Παναγιώτα Κουτουλάκου): Kína új vezetése (Fordította Márti Rigó), PDF
 • Παναγιώτα Κουτουλάκου: Νέα ηγεσία της Κίνας, PDF

Book Review – Szemle

 • Eszter Szép: Economic Crises and Democracy in Latin America. (Creative Destruction? Economic Crises and Democracy in Latin America by Francisco E González), PDF
 • Szép Eszter: Gazdasági válság és demokrácia Dél-Amerikában, PDF
 • Eszter Szep: Οικονομικές κρίσεις και Δημοκρατία στη Λατινική Αμερική (Μετάφραση: Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), PDF

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Anna Ö. Kovács: Fifty years of Algeria’s independents
 • Ö. Kovács Anna: Algéria, 50 év függetlenség
 • Anna Ö. Kovács: 50ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie
 • Zsuzsanna Hegedüs: The crisis of the euro from a Greek perspective. Prof. Thanos Skouras’ lecture in Budapest.
 • Hegedüs Zsuzsanna: Az euró válsága görög nézőpontból. Thanos Skouras professzor előadása Budapesten., PDF
 • Magdolna Pongor: Novel international conflicts
 • Pongor Magdolna: Új típusú nemzetközi konfliktusok, PDF
 • Magdolna Pongor: Nouveaux conflits internationaux

No. 10 - Summer 2012/2 - Thoughts on Autonomy

Introduction – Introducción – Introduzione –Einführung – Введение – Bevezetés

 • Péter Kovács: Autonomy and International Law (Translated by Endre Orbán), PDF
 • Kovács Péter: Az autonómia és a nemzetközi jog, PDF
 • Péter Kovács: L'autonomia e il diritto internazionale (Traduzione: Vivien Tizer), PDF
 • Péter Kovács: Αυτονομία και διεθνές δίκαιο (Μετάφραση: Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), PDF
 • Péter Kovács: Autonomija i međunarodno pravo (Prevod: Adél Alaker), PDF

Interview

 • Vivien Magyar – Csaba Surányi: Thoughts about the Autonomy. Conversation with Ambassador Géza Jeszenszky about the expression of autonomy., PDF
 • Magyar Vivien – Surányi Csaba: Gondolatok az autonómiáról. Beszélgetés Jeszenszky Géza nagykövettel., PDF

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • Tibor Purger: Ethnic Self-governance in Serbia. The First Two Years of the National Minority Councils., PDF
 • Purger Tibor: Etnikai önkormányzat Szerbiában. A Nemzeti Tanácsok első két éve. (Fordította Katinka Beretka), PDF
 • Tibor Purger: Autoamministrazione etnica in Serbia. I primi due anni dei consigli nazionali delle minoranze. (Traduzione: Zita Cziráki), PDF
 • Tibor Purger: Etnička samouprava u Srbiji. Prve dvije godine Vijeća nacionalnih manjina. (Prijevod: Ivana Jukić), PDF
 • Тибор Пургер: Етничка самоуправа у Србији. Прве две године савета националних мањина., PDF
 • Μαρία Κουτουλάκου (Maria Koutoulakou): New Democracy and the new pro-European Greek government, PDF
 • Μαρία Κουτουλάκου: Az Új Demokrácia és az újonnan alakult Európa-párti görög kormány (Fordította Magyar Vivien), PDF
 • Μαρία Κουτουλάκου: Η Νέα Δημοκρατία και η νέα φιλοευρωπαϊκή ελληνική κυβέρνηση, PDF
 • Nelu Bradean-Ebinger: Politische Krise in Rumänien, PDF
 • Nelu Bradean-Ebinger: Politikai válság Romániában (Fordította Szakács Yvett), PDF
 • Péter Kókai: Serbia: from where to where? (Translated by Benigna Horváth)
 • Kókai Péter: Szerbia: honnan hová?, PDF
 • Péter Kókai: Srbija: odakle i kuda? (Prevod: Laura Prole), PDF

Africa – África - Afrique –Africa – Afrika – Африка - Αφρική

 • Ágota Katona: Bissau-Guinea: The military coup of 2012 and its consequences through the prism of Portuguese press
 • Katona Ágota: Bissau-Guinea: a 2012-es katonai puccs és következményei a portugál sajtó tükrében

Latin-America - Latin-Amerika - América Latina - Λατινική Αμερική

 • Domingo Lilón: The political map of Latin America in the XXI century, PDF
 • Domingo Lilón: El mapa político de América Latina en el siglo XXI, PDF
 • Domingo Lilón: La carte politique de l'Amérique latine au XXIe siècle (Traduit par Judit Varga), PDF
 • Domingo Lilón: Die politische Landkarte Lateinamerikas in der XXI Jahrhunderts
 • Domingo Lilón: La mappa politica dell’America latina nel 21 secolo (Traduzione: Zita Cziráki), PDF
 • Domingo Lilón: Politička karta Latinske Amerike u 21. stoljeću, PDF
 • Доминго Лилон: Политичка карта Латинске Америке у 21. веку, PDF
 • Domingo Lilón: Latin-Amerika politikai térképe a 21. században, PDF
 • Domingo Lilón: Ο πολιτικός χάρτης της Λατινικής Αμερικής τον ΧΧΙ αιώνα (Μετάφραση: Ευαγγελία Μπεσλεμε), PDF
 • Domingo Lilón: Harta politike të Amerikës Latine në shekullin e XXI (Përkthimi: Elsa Kryeziu), PDF
 • Доминго Лилон: Политическая карта Латинской Америки в XXI веке (Перевод: Réka Dancsecs), PDF

History of diplomacy - Histoire de la diplomatie - La historia de la diplomacia - Storia della diplomazia - Geschichte der Diplomatie - Povijest diplomacije - Zgodovina diplomacije – Diplomáciatörténet - Историја дипломатије- История дипломатии - Історія дипломатії - Ιστορία της διπλωματίας

 • Pál Pritz: The Memoirs of Ambassador György Barcza
 • Pritz Pál: Emlékirat és napló avagy emlékirat a naplóban, PDF

THEORY – THÉORIE – TEORÍA – TEORIA – THEORIE– TЕОРИЯ – ELMÉLET

 • Lajos Arday: Self-determination, self-government, regionalization, autonomy (Translated by Zsófia Csuti), PDF
 • Arday Lajos: Önrendelkezés, önkormányzat, regionalizáció, autonómia, PDF
 • Λαϊός Αρνταϊ (Lajos Arday): Αυτοδιάθεση, αυτοδιοίκηση, περιφερειοποίηση, αυτονομία (Μετάφραση: Βασιλική Μπελή), PDF

World Press Review - Sajtószemle - Revue de presse monde - Παγκόσμια Επισκόπηση Τύπου - Welt Pressespiegel - Обзор Мировой Прессы

 • Boglárka Török: The Greeks want to stay Europeans – Greek politics in the German and Austrian press.
 • Török Boglárka: A görögök meg akarnak maradni európainak. Görög belpolitika a német és osztrák sajtóban., PDF
 • Boglárka Török: Die Griechen wollen Europäer bleiben. Griechische Innenpolitik in der deutschen und der österreichischen Presse.
 • Μαρία Κουτουλάκου (Maria Koutoulakou): The Greek Prime Minister in Berlin and Paris, PDF
 • Μαρία Κουτουλάκου: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Βερολίνο και στο Παρίσι, PDF
 • Μαρία Κουτουλάκου (Maria Koutoulakou): A görög miniszterelnök Berlinben és Párizsban (Fordította Lilla Poller), PDF

REVIEW - SZEMLE

 • Csaba-Barnabás Horváth: The onset of Albanian nationhood (Translated by Flóra Mikonya), PDF
 • Csaplár-Dregovics Krisztián: Az albán nemzettéválás kezdetei (1878-1913). (Horváth Csaba), PDF

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Emese Bökfi: Balint Odor's comment's evaluating Hungary's EU Presidency
 • Bökfi Emese: Ódor Bálint értékelő beszéde Magyarország EU-elnökségéről, PDF

No. 9 - Spring 2012/1 - Crises in Europe

INTRODUCTION – INTRODUCCIÓN – INTRODUZIONE –EINFÜHRUNG – ВВЕДЕНИЕ – BEVEZETÉS

 • Ferenc Miszlivetz: The Multiple Crisis of Europe, PDF
 • Miszlivetz Ferenc: Európa válságai (Fordította Alaker Adél), PDF
 • Ferenc Miszlivetz: La crise multiple de l'Europe (Traduit par Judit Varga), PDF
 • Ferenc Miszlivetz: Οι πολλαπλές κρίσεις της Ευρώπης (Μετάφραση: Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), PDF
 • Ferenc Miszlivetz: Kriza shumëpjesshëm në Europë (Përkthimi: Elsa Kryeziu), PDF

Interview

 • Dorina Gyurkocza: 2012 presidential and Parliamentary Elections in Russia – Conversation with Zoltan Sz. Biro
 • Gyurkócza Dorina: A 2012-es orosz elnök- és parlamenti választások. Beszélgetés Sz. Bíró Zoltánnal., PDF

Southeast Europe - Europe du Sud-Est - Europa Sudoriental - Süd-Ost Europa - Sud-Est Europa - Юго-Восточная Европа - Південно-Східна Європа - Jugoistočna Europa - Jugovzhodna Evropa - Jugoistočna Evropa - Güneydoğu Avrupa - Europës Juglindore - Europa de Sud-Est - Југоисточна Европа - Югоизточна Европа - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Délkelet Európa

 • Csaba Surányi: ’We are forming a shadow government’. New leadership of HDZ., PDF
 • Surányi Csaba: Árnyékkormányt alakítunk. Új vezetés a HDZ élén., PDF
 • Csaba Surányi: ‘Creamos un gobierno de sombra’. La nueva dirección del HDZ. (Traducción: Lilla Weszprémy), PDF
 • Csaba Surányi: Wir bilden eine Schattenregierung. Neue Führung an der Spitze der KDU. (Übersetzung: Eperke Ecsédi), PDF
 • Csaba Surányi: Karamarko: “Osnivamo vladu u sjenci“. Novo vodstvo na čelu HDZ-a., PDF
 • Čaba Šuranji (Surányi Csaba): Osnivamo vladu u senci. Novo rukovodstvo na čelu HDZ-a., PDF
 • Csaba Surányi: ’Σχηματίζουμε μια κυβερνηση-σκιά’. Η Νέα Ηγεσία της HDZ. (Μετάφραση: Παναγιώτα Κουτουλάκου), PDF
 • Viktória Endrődi-Kovács: Analyzing Serbia’s Foreign Trade (1997 – 2011)
 • Endrődi-Kovács Viktória: Szerbia külkereskedelmének elemzése (1997–2011), PDF

Latin-America - Latin-Amerika - América Latina - Λατινική Αμερική

 • Béla Soltész: Recent social movements in Chile
 • Soltész Béla: Társadalmi mozgalmak a mai Chilében, PDF
 • Béla Soltész: Movimientos sociales recientes en Chile
 • Béla Soltész: Soziale Bewegungen im heutigen Chile (Übersetzung: Eperke Ecsédi), PDF
 • Béla Soltész: Migration and development: what can a government do?
 • Soltész Béla: Migráció és fejlődés: mit tehet az állam?, PDF
 • Béla Soltész: Migración y desarrollo: ¿qué puede hacer el estado?

MINORITIES AND MINORITY POLICY - NATIONALE MINDERHEITEN UND MINDERHEITENPOLITIK – KISEBBSÉGVÉDELEM ÉS KISEBBSÉGPOLITIKA

 • András Lőrincz: Pan-nationalism and diaspora politics in international relations
 • Lőrincz András: A pán-nacionalizmus és a diaszpóra-politikák kapcsolata

EUROPEAN INTEGRATION – INTÉGRATION EUROPÉENNE – INTEGRACIÓN EUROPEA – INTEGRAZIONE EUROPEA– EUROPÄISCHE INTEGRATION – ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – EURÓPAI INTEGRÁCÓ

 • Gábor Kutasi: Budgeting with rules and advisory institutions in the EU, PDF
 • Kutasi Gábor: Fiskális szabályok és intézmények az EU-ban, PDF
 • Gábor Miklós: Change of the Reserve Assets in Central-Europe
 • Miklós Gábor: A tartalékeszközök változása Közép-Európában
 • Zsuzsanna Novák: Under the threat of Greek public debt, PDF
 • Novák Zsuzsanna: A görög államadósság fenyegetésében, PDF
 • Zsuzsanna Novak: Υπό την απειλή του ελληνικού δημόσιου χρέους (Μετάφραση: Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), PDF

Elections –Élections – Elecciones – Wahlen – Выборы –Вибори – Izbori – Volitve - Εκλογές – Választások

 • Χαρίκλεια Κοκκίνου Μανδαμαδιώτου: Greek’s early parliamentary elections. Expectations., PDF
 • Χαρίκλεια Κοκκίνου Μανδαμαδιώτου: Előrehozott görög parlamenti választások. Várható eredmények. (Fordította Magyar Vivien), PDF
 • Erik Palusek: Election frenzy in Serbia. Expectations and results.
 • Palusek Erik: Szerbia szavazási lázban. Várakozások és eredmények., PDF
 • Erik Palusek: Surprise at the second round of presidential elections in Serbia
 • Palusek Erik: Meglepetés a szerbiai elnökválasztás második fordulójában, PDF
 • Boglárka Török: No way out of the Athens dilemma – Greek politics in the German and Austrian press
 • Török Boglárka: Válságos választások. Görög belpolitika a német és az osztrák sajtóban, PDF
 • Boglárka Török: Kein Ausweg aus dem Athener Dilemma. Griechische Innenpolitik in der deutschen und der österreichischen Presse., PDF
 • Μαρία Κουτουλάκου: French Presidential Elections 2012. As presented by the Greek press., PDF
 • Μαρία Κουτουλάκου: Francia elnökválasztás, 2012 (Fordította Lilla Poller), PDF
 • Μαρία Κουτουλάκου: Γαλλικές προεδρικές εκλογές 2012. Όπως παρουσιάστηκε από τον ελληνικό τύπο., PDF
 • Μαρία Κουτουλάκου (Maria Koutoulakou): 'New Democracy or Syriza'
 • Μαρία Κουτουλάκου: Νέα Δημοκρατία ή Σύριζα, PDF
 • Μαρία Κουτουλάκου (Maria Koutoulakou): Új Demokrácia vagy Syriza? (Fordította Magyar Vivien), PDF

World Press Review - Sajtószemle - Revue de presse monde - Παγκόσμια Επισκόπηση Τύπου - Welt Pressespiegel - Обзор Мировой Прессы

 • Dorina Gyurkócza: Putin for the third time. Presidential elections in the Russian press.
 • Gyurkócza Dorina: Putyin harmadszor. A 2012-es elnökválasztás az orosz sajtóban., PDF
 • Dorina Gyurkócza: Poutine pour la troisième fois. Les élections présidentielles dans la presse russe.
 • Dorina Gyurkócza: Tретий срок Путина. Президентские выборы в русской прессе.
 • Jancsó Andrea: Hollande vagy Sarkozy?, PDF
 • Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου (Aggeliki Nevserhilioglou): Greek Elections of June 17th 2012. Through the prism of the Greek press., PDF
 • Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου: Ελληνικές Εκλογές 17ης Ιουνίου 2012. Με τα μάτια του ελληνικού Τύπου., PDF

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Farkas Mariann: Le Corbusier Indiában: francia építészet, a gyarmatosítás kérdései. Ashish Nangia Budapesten, PDF
 • Mariann Farkas: Le Corbusier en Inde : architecture française, enjeux coloniaux. Ashish Nangia à Budapest, PDF
 • Anita Szirota: Crisis of Democracy or doom of liberalism?
 • Szirota Anita: A demokrácia válsága vagy a liberalizmus csődje?, PDF
 • Andrea Jancsó: The dominance of intergovernmentalism in the economic crisis management of the European Union
 • Jancsó Andrea Katalin: A kormányköziség dominanciája az Európai Unió gazdasági válságkezelésében, PDF
 • Andrea Jancsó: Marseille Espérance – Model of the EU’s Migration Policy
 • Jancsó Andrea: Marseille Espérance: Az európai migrációs politika mintája, PDF
 • Anita Szirota: Hungary’s Foreign Policy Objectives in Europe and Beyond - Janos Martonyi, Minister for Foreign Affairs at CEU
 • Szirota Anita: Magyarország külpolitikai céljai Európában és azon túl - Martonyi János külügyminiszter a Közép-Európai Egyetemen
 • Vivien Magyar: The Two Carnegie Reports: From the Balkan Expedition of 1913 to the Albanian Trip of 1921, PDF
 • Magyar Vivien: A két Carnegie-jelentés: Az 1913-as és az 1921-es balkáni expedíció, PDF
 • Vivien Magyar: Le due relazioni Carnegie: Le spedizioni balcaniche del 1913 e del 1921. (Traduzione: Vivien Tizer), PDF
 • Vivien Magyar: Thoughts on Constitutionalism, PDF
 • Magyar Vivien: Az alkotmányosság újragondolása, PDF

No. 8 - Winter 2011/4 – The Notion of World Politics

INTRODUCTION – INTRODUCCIÓN – INTRODUZIONE –EINFÜHRUNG – ВВЕДЕНИЕ – BEVEZETÉS

 • Sándor Pethő: The Notion and Origins of World Politics (Translated by Fanni Fekete-Nagy), PDF
 • Pethő Sándor: A polisztól a birodalmaikig. A világpolitika fogalmának keletkezése., PDF
 • Sándor Pethő: Der Begriff „Weltpolitik” und seine Entstehung (Übersetzung: Eperke Ecsédi), PDF

Interview

 • Eszter Rembeczki - Csaba Surányi: World Politics and the Crisis (Notions and Position) Conversation with a philosopher Kálmán Pócza., PDF
 • Rembeczki Eszter - Surányi Csaba: A világpolitika és a válság (Fogalmak és Pozíció) Beszélgetés Pócza Kálmán filozófussal, PDF

POLITICAL PHILOSOPHY - POLITIKAI FILOZÓFIA

 • Gáspár Biró: Friendship in International Politics, PDF
 • Gáspár Bíró: Η Φιλία στη Διεθνή Πολιτική (Μετάφραση: Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), PDF
 • Kristóf Joób: From Münster to Versailles - The Treaty of Westphalia’s sinister legacy
 • Joób Kristóf: Vesztfália emlékezete a nyugat-európai történetírás fényében, PDF
 • Jelena Ožegović: Religon as a Motive for Citizens Disobedience
 • Jelena Ožegović: Vallási motívum a polgári engedetlenség alapjaként (Fordította Emese Bökfi), PDF
 • Jelena Ožegović: Religijski motiv kao osnov građanske neposlušnosti, PDF

MIGRATION

 • Andrea Seres: Schengen and external borders: perspectives on the management of external borders of the European Union
 • Seres Andrea: A schengeni övezet és a külső határok: górcső alatt az Európai Unió határigazgatása, PDF
 • Andrea Seres: Espace Schengen et frontières extérieures : regards croisés sur la gestion des frontières exterieures de l’Union Européenne
 • Emese Baranyi: Trends in International Migration.
 • Baranyi Emese: Nemzetközi migrációs trendek

THEORY – THÉORIE – TEORÍA – TEORIA – THEORIE– TЕОРИЯ – ELMÉLET

 • Katalin Nagy: Philosophy of music – positioning and role of music in the 21th century
 • Nagy Katalin: A zene filozófiája – a zene helye és funkciója a 21. században

ENERGY POLICY - ENERGIAPOLITIKA

 • Helga Thirring: Energy security, as economic and social security
 • Thirring Helga: Az energiabiztonság, mint gazdasági és társadalmi létbiztonság, PDF

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Szandra Rosenthal: Assessing the European Union’s Current Situation
 • Rosenthal Szandra: Értékelés az Európai Unió aktuális helyzetéről
 • Pluhár Nikolett Sára: Az eurózóna válsága és az Európai Unió jövője, PDF
 • Nikolett-Sára Pluhár: La crise de la zone euro et l’avenir de l’Union Européenne, PDF
 • Nikolett-Sára Pluhár: Die Krise der euro-zone und die Zukunft der europäischen Union, PDF
 • Anita Szirota: The internal and external policies of China and its relations with the EU, PDF
 • Szirota Anita: Kína kül- és belpolitikája, és viszonya az Európai Unióval, PDF
 • Anita Szirota: Die Innen- und Außenpolitik von China, sein Verhältnis zur Europäischen Union (Übersetzung: Eperke Ecsédi), PDF
 • Nóra Zelenai: Who is a survivor in a genocide? The gendered silencing of islamized Armenian survivors in Turkey.
 • Anita Szirota: Life After the IMF - Hungarian puzzles
 • Szirota Anita: Magyarország az IMF után - magyar nehézségek, PDF
 • Judit A. Kántor: Democracy Paradox: Trends of Legitimacy and New Sources of Authority, PDF
 • Kántor Judit Ágota: Demokrácia-paradoxon: legitimációs trendek, a hatalom új forrásai, PDF
 • Judit A. Kantor: Το παράδοξο της δημοκρατίας - Τάσεις νομιμότητας και νέες πηγές αρχών (Μετάφραση: Παναγιώτα Κουτουλάκου), PDF

No. 7 - Autumn 2011/3 – The Dilemmas of Regulating Financial Processes

INTRODUCTION – INTRODUCCIÓN – INTRODUZIONE –EINFÜHRUNG – ВВЕДЕНИЕ – BEVEZETÉS

 • Péter-Ákos Bod: Central banks and new directions of financial regulations – a personal overview, PDF
 • Bod Péter Ákos: A központi bankok és a pénzügyi rendszer szabályozása - szubjektív áttekintés, PDF
 • Peter-Akoš Bod (Bod Péter-Ákos): Regulisanje centralnih banaka i finansijskog sistema - Subjektivni pregled (Prevod: Natália Bosnyák), PDF
 • Péter-Ákos Bod: La regulación de los bancos centrales y del sistema monetario. Revisión subjetiva. (Traducción: Csilla Mitlasovszki), PDF
 • Péter-Ákos Bod: Die Regelung der zentralen Banken und des Finanzsystems. Subjektive Überschau. (Übersetzung: Laura Sík), PDF
 • Péter-Ákos Bod: Băncile centrale şi reglementarea sistemului financiar (Tradus de Krisztina Szabó), PDF

INTERVIEW

 • Fanni Fejes – Csaba Surányi: The Current Crisis is not Crisis of the Euro. - Interview with Ágnes Nagy, Member of the Board of Directors of the National Bank of Romania., PDF
 • Fejes Fanni – Surányi Csaba: A jelenlegi válság nem az euró válsága. Interjú Nagy Ágnessel, a Román Nemzeti Bank Igazgatótanácsának tagjával., PDF
 • Fani Feješ – Čaba Šuranji: Postojeća kriza nije kriza evra. Intervju sa Agnešom Nađ, članom upravnog odbora Rumunske Narodne Banke. (Prevod: Natália Bosnyák), PDF
 • Fanni Fejes – Csaba Surányi: La crisis actual no es la crisis del euro. Entrevista con Ágnes Nagy, el miembro del consejo de administración del Banco Nacional de Rumania. (Traducción: Csilla Mitlasovszki), PDF
 • Fanni Fejes – Csaba Surányi: Obecny kryzys nie jest kryzysem euro (Tłumaczenie: Karolina Felis), PDF
 • Fanni Fejes - Csaba Surányi: Η τρέχουσα κρίση δεν είναι κρίση του ευρώ (Μετάφραση: Φαίη Παππά), PDF

MIGRATION

 • Dorina Gyurkócza: The European models of integrating migrants
 • Gyurkócza Dorina: A bevándorlók integrálásának európai modelljei
 • Dorina Gyurkócza: Европейские модели интеграции иммигрантов

DOSSIER

 • Helga Thirring: The first steps of worldwide changes in the field of energy industry
 • Thirring Helga: Világszintű energetikai változások első lépései, vagy a német társadalmi nyomás kicsúcsosodása?, PDF

WORLD ECONOMY

 • István Magas: Financial Innovation: Regulator's Nightmare. Towards More or Just Better Regulation?, PDF
 • Magas István: Pénzügyi megújulás: a szabályozók rémálma. Vajon a több, vagy a jobb szabályozás fele haladunk? (Fordította Angyal Szilvia), PDF
 • Ištvan Magas (Magas István): Finansijsko Obnavljanje: Noćna mora regulatora. Da li se krećemo višoj ili boljoj regulaciji? (Prevod: Natália Bosnyák), PDF
 • István Magas: Οικονομική Καινοτομία: Ο εφιάλτης της ρυθμιστικής αρχής. Σκοπεύοντας προς περισσότερη ή απλά καλύτερη ρύθμιση; (Μετάφραση: Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), PDF
 • István Magas: Renovación financiera: la pesadilla de los reguladores. ¿Estamos avanzando hacia más o mejor regulación? (Traducción: Csilla Mitlasovszki), PDF
 • István Magas: Coșmarul Regulatorilor. Spre mai multe reglementări sau una mai bună? (Tradus de Krisztina Szabó), PDF
 • Gábor Miklós: The Hungarian indebtness and some effects of the crisis, PDF
 • Miklós Gábor: A magyar eladósodás és a válság hatásai, PDF
 • Judit Lengyel, Éva Réz, Olivér Szép: The Current Questions of Regulating Capital Markets, PDF
 • Lengyel Judit, Réz Éva, Szép Olivér: A tőkepiacok szabályozásának aktuális kérdései, PDF
 • Judit Lengyel, Éva Réz, Olivér Szép: Las cuestiones actuales de la regulación de los mercados de capitales (Traducción: Csilla Mitlasovszki)

WORLD PRESS REVIEW

 • Sándor Abramovics: The integration of the Ukraine. Europe or Russia?
 • Abramovics Sándor: Az ukrán integráció iránya: Európa vagy Oroszország?
 • Sandor Abramovics: Вектор интеграции Украины: Европа или Россия?
 • Sandor Abramovics: Напрямок україської інтеграції: Європа чи Росія?
 • Ivana Jukić: Croatia’s EU Integration in daily press
 • Ivana Jukić: Integracije Republike Hrvatske u Europsku Uniju pod povećalom medija, PDF
 • Fanni Mandák: Berlusconi out, Monti in, the diary of a crisis
 • Mandák Fanni: Berlusconi megy, Monti jön - Egy kormányválság krónikája, PDF
 • Tünde Matócza: Spain before elections
 • Matócza Tünde: Spanyolországi körkép a választások előtt, PDF
 • Tünde Matócza: España antes de las elecciones
 • Lilla Weszprémy: Governing with responsibility, humility, and compromises. The results and evaluation of the elections of November 20, 2011 in Spain. (Translated by Melinda Czirják), PDF
 • Weszprémy Lilla: Felelősségteljesen, alázatossággal és kompromisszumokkal kormányozni. A 2011. novemberi Spanyolországi választások eredménye, értékelése., PDF
 • Lilla Weszprémy: Gobernar sin sectarismo, con responsabilidad, con humildad y con compromiso. Los resultados y la evaluación de las elecciones de 20 de noviembre de 2011 en España., PDF

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Sinikka Ojala: Quo vadis, Europa? Professor György Schöpflin’s lecture at Hungarian Institute of International Affairs
 • Ojala Sinikka: Quo vadis, Europa? Beszélgetés Schöpflin György professzorral a Magyar Külügyi Intézetben
 • Andrea Seres: Jacques Derrida and Franz Liszt
 • Seres Andrea: Jacques Derrida és Liszt Ferenc, PDF
 • Andrea Seres: Jacques Derrida et Franz Liszt, PDF
 • Mariann Farkas: Universality, uniformity, commonalities – What does the dialogue of the cultures mean? (Translated by Melinda Czirják), PDF
 • Farkas Mariann: Egyetemesség, egységesség, közös vonások – mit is jelent a kultúrák párbeszéde. François Jullien Budapesten, PDF
 • Mariann Farkas: De l'universel, de l'uniforme, du commun - dialogue entre les cultures et une déconstruction du dehors – Ou comment remonter dans les partis pris de la raison européenne. François Jullien à Budapest., PDF
 • Mariann Farkas: La universalidad, uniformidad, rasgos comunes. ¿Qué significa el diálogo entre las culturas? (Traducción: Csilla Mitlasovszki), PDF
 • Mariann Farkas: Οικουμενικότητα, ενοποίηση, ομοιότητας – Τι σημαίνει ο διάλογος των πολιτισμών (Μετάφραση: Παναγιώτα Κουτουλάκου), PDF
 • Dóra Albert: The Future of Power - Joseph Nye at Central European University, PDF
 • Albert Dóra: A hatalom jövője, PDF
 • Dora Albert: Budućnost vlasti. Džozef Naj na Centralno-evropskom Univerzitetu. (Prevod: Erik Palušek), PDF
 • Zsuzsanna Regina Lukács: Hungary’s assertion of interest and priorities after the EU Presidency
 • Lukács Zsuzsanna Regina: Magyar érdekérvényesítés és magyar prioritások az EU elnökség után
 • Fanni Mandák: Multiparty coalitions in presidential regimes - Interregional research: Africa, Latin-America and post-Soviet states.
 • Mandák Fanni: Sokpárti koalíciós kormányok elnöki rendszerekben - Inter-regionális kutatás: Afrika, Latin-Amerika, poszt-szovjet térség, PDF
 • Fanni Mandák: Le coalizioni multipartitiche nei regimi presidenziali - Ricerca inter-regionale: Africa, America Latina e gli stati post-sovietici
 • Fani Mandak: Mnogopartijske koalicione vlade u predsedničkim sistemima. Inter-regionalno istraživanje: Afrika, Latino-Amerika, postsovjetski prostor. (Prevod: Natália Bosnyák), PDF
 • Fanni Mandák: Mehrpartei-Koalitionsregierungen in Präsidialsysteme. Interregionale Forschung: Afrika, Lateinamerika, Post-Sovjet Region. (Übersetzung: Beáta Balázsi), PDF
 • Krisztina Bakos: A Controversial Chapter of the Holocaust
 • Bakos Krisztina: A holokauszt ellentmondásos fejezete, PDF
 • Magdolna Pongor: The Visegrad Cooperation on its 20th anniversary
 • Pongor Magdolna: A Visegrádi Együttműködés húsz éve, PDF
 • Mandák Fanni: Az olasz válság anatómiája, PDF
 • Bettina Dévai: Multi-ethnic state building and the institutional reforms in the Western Balkans, PDF
 • Dévai Bettina: Multietnikus államkiépítés és az intézményi reformok a Nyugat-Balkánon, PDF
 • Horváth Csaba: Kulcsfontosságú az energiahordozók transz-csendes-óceáni kereskedelmének fejlesztése. Az APEC kilátásai a Pacific Economic Cooperation Council „State of the Region 2011-2012” jelentésében., PDF
 • Sebe Kata: Az észak-afrikai hátország szerepe a hellenizmus korában, PDF
 • Anna Kranczicki - Csaba Surányi: Toward a European Justice. Robert Badinter at Central European University., PDF
 • Kranczicki Anna - Surányi Csaba: Útban az európai igazságszolgáltatás felé. Robert Badinter előadása a Közép-Európai Egyetemen., PDF
 • Taksz Lilla: A magyar EU-elnökség eredményei és tanulságai, PDF

REVIEW - SZEMLE

 • Áron Tábor: Risks of Action and Inaction - An Insider's Account of the Planning and Implementation of the Iraq War (Douglas Feith, War and Decision: Inside the Pentagon at the Dawn of the War on Terrorism), PDF
 • Tábor Áron: A cselekvés és a nem-cselekvés kockázata: Az iraki háború tervezésének és végrehajtásának háttere., PDF

No. 6 - Summer 2011/2 – The linguistic and cultural diversity of Europe

INTRODUCTION – INTRODUCCIÓN – INTRODUZIONE –EINFÜHRUNG – ВВЕДЕНИЕ – BEVEZETÉS

 • István Nyomárkay: World view and language systems in the Central European languages
 • Nyomárkay István: Világkép és nyelvi rendszer a közép-európai nyelvekben
 • István Nyomárkay: Visión del mundo y los sistemas de lenguaje en los idiomas de Europa Central
 • István Nyomárkay: Vision du monde et des systèmes linguistiques dans les langues d'Europe centrale
 • István Nyomárkay: Weltbild und Sprachsystem in den mitteleuropäischen Sprachen

INTERVIEW

 • Ojala Sinikka – Rigler Marianna: European Cooperation with disparities. Interview with György Schöpflin University Professor. (Translated by Melinda Czirják), PDF
 • Ojala Sinikka – Rigler Marianna: Európai együttműködés különbségekkel. Beszélgetés Schöpflin György professzorral., PDF
 • Ojala Sinikka – Rigler Marianna: Evropska saradnja sa različitostima. Razgovor sa profesorom Đerđ Šepflin. (Prevod: Erik Palušek), PDF
 • Ojala Sinikka – Rigler Marianna: Európska spolupráca s odlišnosťami. Rozhovor s profesorom Györgyom Schöpflinom. (Preklad: Gabriella Pócsik)
 • Ojala Sinikka – Rigler Marianna: Collaborazione europea con differenze. Intervista al professore György Schöpflin. (Traduzione: Vivien Tizer), PDF

EUROPEAN INTEGRATION – INTÉGRATION EUROPÉENNE – INTEGRACIÓN EUROPEA –INTEGRAZIONE EUROPEA– EUROPÄISCHE INTEGRATION – ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – EURÓPAI INTEGRÁCÓ

 • Nelu Bradean-Ebinger: EUROMOSAIC – Regional or Minority Languages in EU
 • Nelu Bradean-Ebinger: EUROMOSAIC – Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban, PDF
 • André Erdős: A diverse of Europe and the world
 • André Erdős: La diversité linguistique et culturelle de l’Europe
 • Erdős André: A sokszínű Európa és a világ, PDF

SOUTHEAST EUROPE – EUROPE DU SUD-EST – EUROPA SUDORIENTAL – SÜD-OST EUROPA – SUD-EST EUROPA – ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА – ПІВДЕННО-СХІДНА ЄВРОПА – JUGOISTOČNA EUROPA – JUGOVZHODNA EVROPA – JUGOISTOČNA EVROPA – GÜNEYDOĞU AVRUPA – EUROPËS JUGLINDORE – EUROPA DE SUD-EST – ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА – ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА – ΝΑ ΕΥΡΏΠΗ

 • Hana Semanić: On the Path Towards the Eu Accession: Cementing Ethnic Divisions in Bosnia and Herzegovina

ART AND CULTURE - ARTE Y CULTURA - ART ET CULTURE - KUNST UND KULTUR - MŰVÉSZET ÉS KULTÚRA - ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

 • György Ruzsa: Reflections on Athos about Athos
 • Ruzsa György: Elmélkedések Athoszon és Athoszról, PDF
 • György Ruzsa: Réflexions au mont Athos et sur Athos

WORLD ECONOMY - L'ÉCONOMIE MONDIALE– ECONOMÍA MUNDIAL – ECONOMIA MONDIALE – WELTWIRTSCHAFT – ВСЕМИРНАЯ ЭКОНОМИКА – VILÁGGAZDASÁG

 • Tünde Gál: Gold market and gold trade
 • Gál Tünde: Az aranypiac és aranykereskedés
 • Tünde Gál: Piata de aur si comertul cu aurul

MINORITIES AND MINORITY POLICY - Nationale Minderheiten und Minderheitenpolitik – KISEBBSÉGVÉDELEM ÉS KISEBBSÉGPOLITIKA

 • Csaba Horváth: Ethno demographic changes in the Caucasus 1860-1960, PDF
 • Csaba Horváth: Réarrangements ethniques dans le Caucase
 • Csaba Horváth: Ethnische Umlagerungen im Kaukasus
 • Csaba Horváth: Étnicos reordenamientos en el Cáucaso
 • Csaba Horváth: Riarrangiamenti etnici nel Caucaso
 • Чаба Хорват: Этнические изменения на Кавказе в 1860-1960 годах
 • Horváth Csaba: Etnikai változások a Kaukázus térségében 1860-1960 között, PDF
 • Nagy Levente: Őslakók, vándorok, túlélők. A kárpát-medencei nyelvek és népek (rövid) története, PDF

REGIONS - RÉGIÓK

 • Tünde Gál: Romanian Hungarian Crossborder Cooperation 2007-2013
 • Gál Tünde: A román magyar határmenti együttműködés 2007-2013
 • Tünde Gál: Cooperare transfrontaliera Romania-Ungaria 2007-2013

THEORY – THÉORIE – TEORÍA – TEORIA – THEORIE– TЕОРИЯ – ELMÉLET

 • Eszter Nova: Economic Crisis and Democratic Consolidation - The Third Reverse Wave?, PDF
 • Nova Eszter: Gazdasági válság és demokratikus konszolidáció - Visszafordulás a demokrácia harmadik hullámának országaiban?
 • Eszter Nova: La crise économique et la consolidation démocratique. La Vague inverse Troisième ? (Traduit par Judit Varga), PDF
 • Sándor Pethő: Carl Schmitt and the inquisitors
 • Pethő Sándor: Carl Schmitt és az inkvizitorok, PDF
 • Sándor Pethő: Carl Schmitt und die Inquisitoren (Übersetzung: Boglárka Török), PDF

WORLD PRESS REVIEW

 • Lilla Weszprémy: Hungarian EU Presidency in Spain’s Press 2.
 • Weszprémy Lilla: A magyar EU-s elnökség a spanyol sajtóban 2., PDF
 • Lilla Weszprémy: La Presidencia húngara de la UE en la prensa español 2., PDF
 • Χαρίκλεια Κοκκίνου Μανδαμαδιώτου: Polish Presidency of the EU Council in the Greek Press, PDF
 • Χαρίκλεια Κοκκίνου Μανδαμαδιώτου: A lengyel Európai Uniós elnökség a görög sajtóban, PDF
 • Χαρίκλεια Κοκκίνου Μανδαμαδιώτου: Πολωνία και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Στον Eλληνικό Τύπο, PDF
 • Dorina Gyurkócza: Priorities of the Polish EU presidency in the Russian press, PDF
 • Gyurkócza Dorina: A lengyel EU elnökség prioritásai az orosz sajtóban, PDF
 • Fanni Mandák: Polish people believe in Europe and Europe believes in Poland - Polish EU Presidency in the Italian Press
 • Mandák Fanni: A lengyelek, akik hisznek Európában és Európa, amely hisz Lengyelországban - A lengyel EU elnökség olasz sajtóvisszhangja, PDF
 • Fanni Mandák: I polacchi credono nell'Europa e l'Europa crede in Polonia - Polacco Presidenza dell'UE nella stampa italiana

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Dorina Gyurkócza – György Ruzsa: Tendencies of the contemporary Russian fine art
 • Gyurkócza Dorina – Ruzsa György: A kortárs orosz képzőművészet tendenciái, PDF
 • Dorina Gyurkócza – György Ruzsa: Les tendances des beaux-arts contemporains russes (Traduit par Mariann Farkas), PDF
 • Дорина Дюркоца – Дёрдь Ружа: Тенденции современного русского изобразительного исскуства, PDF
 • Barbara Klinyecz: The Hungarians in Czechoslovakia 1918-1938
 • Klinyecz Barbara: A Csehszlovákiai magyarság 1918-1938, PDF
 • Anna Győry: A Balance Sheet of the French G-8/G-20 Presidency, PDF
 • Győry Anna: A francia G-8/G-20 elnökség mérlege, PDF
 • Melinda Benczi: Structures and Futures of Europe – A conference about past, present and future
 • Benczi Melinda: Európa struktúrái és jövői – Konferencia múltról, jelenről és jövőről, PDF
 • Melinda Benczi: The Hungarian and Romanian religious art of the Middle Ages to the Present
 • Melinda Benczi: L’art religieux hongrois et roumain du Moyen âge à nos jours
 • Benczi Melinda: Magyar és román vallásos művészet a középkortól napjainkig – mit üzennek az ikonok a ma emberének?, PDF
 • Lilla Majercsik: Hungarian Presidency 2011: perspectives on the role of Hungary in the European Union
 • Lilla Majercsik: Présidence hongroise 2011 : regards croisés sur la place de la Hongrie dans l'Union Européenne
 • Majercsik Lilla: Magyar elnökség 2011: a Magyarország szerepének perspektívái az Európai Unióban
 • Lilla Majercsik: Mađarsko Predsjedništvo 2011: perspektive o ulozi Mađarske u Europsku uniju
 • Patrícia Marity: Youth, Europe, Danube - Conference Opening, PDF
 • Marity Patrícia: A Duna térségének fiatal generációja, mint az európai integráció kulcsa, PDF
 • Krisztina Bakos: Citizenship variations in Europe: De-Ethnicization versus Re-Ethnicization, PDF
 • Szabó Luca Róza: Az állampolgárság változása Európában, PDF
 • Κριζστινα Μπακος (Krisztina Bakos): Ποικιλομορφίες Υπηκοότητας στην Ευρώπη: Από-Εθνικοποίηση έναντι Επανά-Εθνικοποίησης (Μετάφραση: Παναγιώτα Κουτουλάκου), PDF

No. 5 - Spring 2011/1 – European Integration of Croatia

INTRODUCTION

 • Ivo Banac: Independent Croatia: History, Issues, and Policy, PDF
 • Ivo Banac: Croatie indépendante: Histoire, enjeux et politiques
 • Ivo Banac: Croacia independiente: Historia, problemas y políticas
 • Ivo Banac: Indipendente Croazia: Storia, problemi e politica
 • Ivo Banac: Unabhängige Kroatien: Geschichte, Probleme und Politik
 • Ivo Banac: Független Horvátország: történelem, témák és politika (Fordította Varga Judit), PDF
 • Ivo Banac: Ανεξάρτητη Κροατία: Ιστορία, Θέματα, και Πολιτική (Απο τα αγγλικά μετέφρασε η Χαρίκλεια Κοκκίνου- Μανδαμαδιώτου) (Μετάφραση: Χαρίκλεια Κοκκίνου Μανδαμαδιώτου), PDF
 • Ivo Banac: Neovisna Hrvatska: Povijest, problematika i politika (Prijevod: Ivana Jukić), PDF

INTERNATIONAL LAW - INTERNATIONALES RECHT - LE DROIT INTERNATIONAL - DERECHO INTERNACIONAL - DIRITTO INTERNAZIONALE - МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО - MEĐUNARODNO PRAVO - ΔΙΕΘΝΈΣ ΔΊΚΑΙΟ - NEMZETKÖZI JOG

 • Eszter Kirs: Ante Gotovina and the Joint Criminal Enterprise Concept at the ICTY, PDF
 • Kirs Eszter: Ante Gotovina és a bűnszervezetben (JCE) elkövetett háborús bűnök elmélete (Fordította Juhász Júlia), PDF
 • Eszter Kirs: Ante Gotovina i koncept udruženog zločinačkog poduhvata pred Haškim tribunalom (Prevod: Adél Alaker), PDF

DOSSIER

 • Dorina Gyurkócza: Sven Biscop’s Call for an EU Grand Strategy, PDF
 • Gyurkócza Dorina: Felhívás egy átfogó európai stratégia megalkotására, PDF
 • Dorina Gyurkocza: Μία πολιτική ιδέα για τον λαϊκισμό (Μετάφραση: Δέσποινα Τοσουνιδου), PDF

EUROPEAN INTEGRATION – INTÉGRATION EUROPÉENNE – INTEGRACIÓN EUROPEA –INTEGRAZIONE EUROPEA– EUROPÄISCHE INTEGRATION – ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – EURÓPAI INTEGRÁCÓ

 • Izabella Kálóczy: Expectations of Brussels, Copenhagen criteria, the results of Zagreb - assessing the judicial reform and insurance of human rights in Croatia
 • Kálóczy Izabella: Brüsszeli elvárások, Koppenhágai kritériumok, zágrábi eredmények - az igazságügyi reform és az emberi jogok érvényesülésének vizsgálata Horvátországban
 • Izabella Kálóczy: Les attentes de Bruxelles, les critères de Copenhague, les résultats de Zagreb - l'évaluation de la réforme du système judiciaire et d'assurance des droits de l'homme en Croatie
 • Izabella Kálóczy: Las expectativas de Bruselas, los criterios de Copenhague, los resultados de Zagreb - la evaluación de la reforma judicial y el seguro de los derechos humanos en Croacia
 • Izabella Kálóczy: Le aspettative di Bruxelles, i criteri di Copenaghen, i risultati di Zagabria - valutare la riforma giudiziaria e l'assicurazione dei diritti umani in Croazia
 • Izabella Kálóczy: Očekivanja u Bruxellesu, kriterija iz Kopenhagena, rezultati u Zagrebu - procjene pravosudnih reformi i osiguranje ljudskih prava u Hrvatska
 • András Lőrincz: Croatia and the Croats in Bosnia-Herzegovina
 • Viktória Endrődi-Kovács: Actual issues of the Croatian EU-Accession, PDF
 • Viktória Endrődi-Kovács: Les questions d'adhésion de la Croatie
 • Endrődi-Kovács Viktória: Horvátország EU csatlakozásának kérdései, PDF

MIGRATION

 • Béla Soltész: The Croatian Emigration to South America (Translated by Zsuzsanna Lukács), PDF
 • Soltész Béla: A dél-amerikai horvát emigráció, PDF
 • Béla Soltész: La emigración croata en Sudamérica, PDF
 • Béla Soltész: Η κροάτικη μετανάστευση στη Νότια Αμερική (Μετάφραση: Μαρία Βαρδαλά), PDF

CULTURAL RELATIONS

 • Emese Bökfi: Croatian theater traditions in Hungary
 • Bökfi Emese: Horvát színházi hagyományok Magyarországon
 • Emese Bökfi: Tradicije hrvatskog kazališta u Mađarskoj
 • Gábor Székely: Protection of cultural heritage in Croatia
 • Székely Gábor: Örökségvédelem Horvátországban
 • Pomázi Orsolya: Tradíció és korszerűség

WORLD ECONOMY - L'ÉCONOMIE MONDIALE– ECONOMÍA MUNDIAL – ECONOMIA MONDIALE – WELTWIRTSCHAFT – ВСЕМИРНАЯ ЭКОНОМИКА – VILÁGGAZDASÁG

 • Zsuzsanna Kecse: Introducing liquefied natural gas in Croatia
 • Kecse Zsuzsanna: A cseppfolyós földgáz bevezetése Horvátországban, PDF
 • Zsuzsanna Kecse: L'introduction du gas naturel liquéfié en Croatie

THEORY – THÉORIE – TEORÍA – TEORIA – THEORIE– TЕОРИЯ – ELMÉLET

 • Borbála Pigler: Speech and Politics: Functions of Language in Cahoot’s Macbeth
 • Pigler Borbála: Beszéd és politika, a nyelv funkciói
 • Eszter Nova: Geopolitical Consequences of an Economic Crisis, PDF
 • Nova Eszter: A gazdasági válság geopolitikai következményei, PDF
 • Eszter Nova: Conséquences géopolitiques de la crise économique (Traduit par Judit Varga), PDF
 • Eszter Nova: Consecuencias Geopolíticas de la Crisis Económica (Traducción: Lilla Poller), PDF
 • Эстер Нова (Eszter Nova): Геополитические последствия экономического кризиса (Перевод: Карина Керекеш), PDF
 • Eszter Nova: Οι Γεωπολιτικές Συνέπειες μιας Οικονομικής Κρίσης (Μετάφραση: Μαρία Κουτουλάκου), PDF

JOURNAL REVIEW

 • Borbála Hutiray: Regulatory issues affecting the financial arena – Summary on The Squam Lake Report: Commentary, PDF
 • Hutiray Borbála: A pénzügyi világot érintő szabályozási kérdésekről, PDF
 • János Bokor: Financial Regulation - Lessons from the Recent Financial Crises, PDF
 • Bokor János: Pénzügyi szabályozás - A közelmúlt pénzügyi válságának tanulságai, PDF

WORLD PRESS REVIEW

 • Kitty Király: Hungary's EU Presidency press coverage of the U.S. daily newspapers
 • Király Kitty: Magyarország Európai Uniós elnökségének sajtóvisszhanga az Egyesült Államok napilapjaiban
 • Magdolna Pongor: French Press on Hungary, PDF
 • Pongor Magdolna: Uniós elnökség a francia sajtóban, PDF
 • Lilla Weszprémy: Hungarian EU Presidency in Spain's Press
 • Weszprémy Lilla: A magyar EU-s elnökség a spanyol sajtóban, PDF
 • Lilla Weszprémy: La Presidenci húngara de la UE en la prensa español, PDF
 • Júlia Szivák: It is Europe that is standing by our side on every issue - Lecture of Eleni Tsakopoulos Kounalakis at Central European University, PDF
 • Szivák Júlia: Európa az, aki minden ügyben támogat minket - Eleni Tsakopoulos Kounalakis előadása a Közép Európai Egyetemen, PDF

INTERVIEW - ENTREVISTA - INTERVISTA - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ИНТЕРВЬЮ - ІНТЕРВ'Ю

 • Magdolna Pongor: Mihailo Crnobrnja on Serbian integration, PDF
 • Pongor Magdolna: Mihailo Crnobrnja Szerbia EU integrációjáról, PDF

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Zsuzsanna Kecse Réka: Application of game theory in case of the Us-Iran relations, PDF
 • Kecse Zsuzsanna Réka: A játékelmélet alkalmazhatósága az USA-Irán viszonyába, PDF
 • Jung Katalin Szilvia: Romastratégia 2011, PDF
 • Szigethy Kata: Frank La Rue: A szólásszabadság új kihívásai, PDF
 • Kata Szigethy: Frank La Rue: Le sfide nuove della libertá di espressione, PDF
 • Thirring Helga: Izrael arab lakosai: az egység és a sajátosságok között, PDF
 • Tóth Anna: Nemzetközi beavatkozás Líbiában: nemzetközi keretek és eszközök, PDF
 • Dorina Gyurkócza: A political theory of populism, PDF
 • Gyurkócza Dorina: A populizmus egy politikai elmélete, PDF
 • Дорина Дюркоца (Dorina Gyurkócza): Политическая теория популизма (Перевод: Каменщикова Ирина), PDF
 • Dorina Gyurkócza: Turkey and the European Union: problems and prospects
 • Gyurkócza Dorina: Törökország és az Európai Unió: kihívások és kilátások
 • Дорина Дюркоца: Турция и ЕС: проблемы и перспективы
 • Lilla Majercsik: Comparison of the development of the Czech and the Slovak literature after 1989
 • Lilla Majercsik: Srovnání vyvoje ceské a slovenské literatury po roce 1989
 • Majercsik Lilla: A rendszerváltás utáni cseh és szlovák irodalom fejlődésének összehasonlítása
 • Magdolna Pongor: Higher Education and the American Dream – Book Launch, PDF

No. 4 - Winter 2010/4 – International Relations in the early 21st century

INTRODUCTION

 • Gáspár Bíró: Teaching International Relations Here and Now, PDF
 • Bíró Gáspár: Nemzetközi kapcsolatok oktatása itt és most (Fordította Szabó Luca Róza), PDF
 • Gáspár Bíró: Enseigner les relations internationales ici et maintenant (Traduit par Luca-Róza Szabó), PDF
 • Γκασπαρ Μπιρο (Gaspar Biro): Διδασκοντας διεθνεις σχεσεις εδω και τωρα (Μετάφραση: Χαρίκλεια Κοκκίνου Μανδαμαδιώτου), PDF
 • Гашпар Биро: Обучение международным отношениям здесь и сейчас (Перевод: Зинчик Юлия), PDF

EUROPEAN INTEGRATION

 • György Schöpflin: Snapshot Serbia, November 2010
 • Schöpflin György: Pillanatkép, Szerbia 2010. November, PDF
 • Zsuzsanna Kecse: The Role of Liquefied Natural Gas in Europe, PDF
 • Kecse Zsuzsanna Réka: A cseppfolyós földgáz, azaz az LNG szerepe Európában, PDF
 • Orsolya Tóth: The issue of corruption in Hungary
 • András Lőrincz: Social dialogue in Turkey
 • Lőrincz András: Szociális párbeszéd Törökországban, PDF
 • Krisztina Varju: FYROM`s way to the European Union
 • Varju Krisztina: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság útja az Európai Unióba
 • Dóra Czifra: Humanitarian Intervention and State Building in Kosovo
 • Czifra Dóra: Humanitárius intervenció és államépítés Koszovóban, PDF
 • Fanni Mandák: The Signs of Presidentialization of the Italian Parliamentary System - Rules of Procedure of the Chamber of Deputies from the 1980s, PDF
 • Mandák Fanni: Az elnöki rendszer felé való elmozdulás jelei az olasz parlamentben - Parlamenti házszabályok az 1980-as évektől napjainkig, PDF
 • Fanni Mandák: Le dinamiche presidenziali nel Parlamento italiano - Regolamenti parlamentari dagli anni Ottanta

WORLD ECONOMY

 • Tamás Bánfi - Gábor Kürthy - Attila Bánfi: Restructuring Financial Regulatory System, PDF
 • Bánfi Tamás - Kürthy Gábor - Bánfi Attila: Pénzügyi szabályozók a válság után, PDF
 • Tamás Bánfi - Gábor Kürthy - Attila Bánfi: Neustrukturierung des Finanzregulierungssystems nach der Krise (Übersetzung: Zsuzsa Mersdorf), PDF
 • Tamás Bánfi – Gábor Kürthy – Attila Bánfi: La restrutturazione del sistema finanziario dopo la crisi (Traduzione: Kata Szigethy), PDF
 • Tamás Bánfi – Gábor Kürthy – Attila Bánfi: Αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού ρυθμιστικού συστήματος μετά την κρίση (Μετάφραση: Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), PDF
 • Gábor Miklós: IMF Report from Central-Europe, PDF
 • Miklós Gábor: IMF körkép Közép-Európából, PDF

THEORY

 • Sándor Pethő: The birth of modern European state and function change (Translated by Anna Kranczicki), PDF
 • Pethő Sándor: A modern európai állam születése és funkció váltásai, PDF
 • Sándor Pethő: La naissance de l’état moderne européen et les changements de sa fonction (Traduit par Anna Kranczicki), PDF
 • Sándor Pethő: El nacimiento y los cambios de función del estado europeo moderno (Traducción: Lilla Weszprémy), PDF
 • Sándor Pethő: Η γέννηση του σύγχρονου κράτους και οι δομικές του αλλαγές (Μετάφραση: Ηλονίδου Κλεοπάτρα), PDF
 • Bartol Letica: Three Corporate Social Responsibility (CSR) Models in New European Union Member States and Candidate Countries, PDF
 • Bartol Letica: Három modell a vállalatok társadalmi felelősségvállalására az új uniós tagállamokban és tagjelölt országokban (Fordította Nyeste Erzsébet-Katalin), PDF
 • Lilla Berkes: The Development and Meaning of the Concept of Multiculturalism (Translated by Judit A. Kantor), PDF
 • Berkes Lilla: A multikulturalizmus fogalmának kialakulása és jelentése, PDF
 • Lilla Berkes: Die Entstehung des begriffs des Multikulturalismus und seine Definition, PDF
 • Lilla Berkes: Η εξέλιξη και η σημασία της ιδέας της πολυπολιτισμικότητας (Μετάφραση: Μαρία Βαρδαλά), PDF
 • Boglárka Zsótér: The perception about values of materialism in different cultures
 • Zsótér Boglárka: A materialista értékek megjelenése különböző kultúrákban, PDF
 • Borbála Pigler: Origins of the US Constitution: Aristotle, Polybius, Montesquieu and the Founding Fathers
 • Pigler Borbála: Az amerikai alkotmány eredete: Aristotelés, Polybios, Montesquieu és az alapító atyák, PDF

DOSSIER

 • Dóra Dévai: American outlook on public diplomacy, PDF
 • Dévai Dóra: A nyilvános diplomácia jelene és jövője amerikai szemmel, PDF
 • Dóra Dévai: Die Gegenwart und Zukunft der öffentlichen Diplomatie mit amerikanischen Augen gesehen, PDF
 • André Erdős: 2011: the Hungarian Presidency of the European Union – Reflections –, PDF
 • Erdős André: 2011: magyar elnökség az Európai Unióban – Elmélkedések –, PDF
 • André Erdős: 2011: la Présidence hongroise de l’Union européenne – Réflections –, PDF
 • André Erdős: 2011: Presidencia húngara en la Unión Europea – Meditaciones –, PDF
 • André Erdős: 2011: la presidenza ungherese dell’Unione Europea – Riflessioni –, PDF
 • Magdolna Pongor: Policy strategies of the 2011 Hungarian EU Presidency
 • Pongor Magdolna: Van Rompuy a soros elnökségről
 • Dorina Gyurkócza: The Swedish EU Presidency Experience
 • Gyurkócza Dorina: A svéd EU elnökség tapasztalatai

EVENTS

 • Katalin Botos: The Hungarian financial sector and the EU (Translated by Rita Turcsanyi), PDF
 • Botos Katalin: A magyar pénzügyi szektor és az EU, PDF
 • Esztella Varga: Turkey – Key to Europe’s future
 • Varga Esztella: Törökország – Kulcs Európa jövőjéhez
 • Mariann Horváth: The future of international security, PDF
 • Horváth Mariann: A nemzetközi biztonságpolitika jövője
 • Magdolna Pongor: Debate on the Constitution
 • Pongor Magdolna: Vita az alkotmányról
 • Zsuzsanna Kecse: The Obama fenomenon
 • Kecse Zsuzsanna: Az Obama-jelenség, PDF
 • Zsuzsánna Biedermann: Schumpeter and the Hungarian contemporary capitalism
 • Biedermann Zsuzsánna: Schumpeter és a mai magyar kapitalizmus, PDF
 • Zsófia Vetőné Mózner: Accounting for Climate Change - What and How to Measure, PDF
 • Vetőné Mózner Zsófia: Környezeti számvitel – Mit és hogyan mérjünk?, PDF

No. 3 - Autumn 2010/3 – The Nature Of Economic Crises

INTRODUCTION – INTRODUCCIÓN – INTRODUZIONE –EINFÜHRUNG – ВВЕДЕНИЕ – BEVEZETÉS

 • Péter-Ákos Bod: The nature of economic crises – An introduction, PDF
 • Bod Péter Ákos: A gazdasági válságok természete – Bevezetés (Fordította Nagy Nikolett), PDF
 • Péter-Ákos Bod: La nature des crises économiques - L’introduction (Traduit par Zsuzsanna Kecse), PDF
 • Péter-Ákos Bod: La naturaleza de las crisis económicas – Introducción (Traducción: Gábor Berencsi), PDF
 • Péter-Ákos Bod: La natura delle crisi economiche – Parte introduttiva (Traduzione: Lia Pajtás), PDF
 • Péter-Ákos Bod: Priroda ekonomskih kriza – Uvod (Prijevod: Mario Morović), PDF
 • Πιτερ-Ακος Μποντ (Péter-Ákos Bod): Η φύση της οικονομικής κρίσης - Μια εισαγωγή (Μετάφραση: Χαρίκλεια Κοκκίνου Μανδαμαδιώτου), PDF
 • Péter-Ákos Bod: Natura crizelor economice – Introducţie (Tradus de Kinga-Beáta Szőcs), PDF
 • Péter-Ákos Bod: Charakter ekonomických kríz – Úvod. (Preklad: Gabriella Pócsik), PDF
 • Péter-Ákos Bod: Natyra të krisave ekonomike – Një hyrje (Përkthimi: Elsa Kryeziu), PDF

WORLD ECONOMY - L'ÉCONOMIE MONDIALE– ECONOMÍA MUNDIAL – ECONOMIA MONDIALE – WELTWIRTSCHAFT – ВСЕМИРНАЯ ЭКОНОМИКА – VILÁGGAZDASÁG

 • Viktória Endrődi-Kovács: Croatian and Macedonian economy in the 2007 economic and financial crisis and after, PDF
 • Endrődi-Kovács Viktória: A gazdasági és pénzügyi válság hatásai és kilátások Horvátországban és Macedóniában, PDF
 • István Magas: Impacts of the financial crisis on a small open economy: The case of Hungary, PDF
 • Magas István: A pénzügyi válság hatása egy kis és nyitott gazdaságra - Magyarország esete (Fordította Norbert Szijártó), PDF
 • Gábor Miklós: The Romanian economy may be on the slope?, PDF
 • Miklós Gábor: Lejtőre kerülhet a román gazdaság?, PDF
 • Gábor Miklós: La economía rumana puede estar en la pendiente?
 • Габор Миклош: Румынская экономика может оказаться себе на склоне?
 • Zsuzsánna Biedermann: Obama against the Wall Street?
 • Biedermann Zsuzsánna: Obama a Wall Street ellen?, PDF
 • Balázs Vaszkun: Crises and employment in Japan: maintaining stable employment in a crisis context, PDF
 • Vaszkun Balázs: Válságok és foglalkoztatás Japánban: a tartós foglalkoztatás fenntartása válságkörnyezetben (Fordította Nyeste Erzsébet Katalin)

EUROPEAN INTEGRATION – INTÉGRATION EUROPÉENNE – INTEGRACIÓN EUROPEA –INTEGRAZIONE EUROPEA– EUROPÄISCHE INTEGRATION – ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – EURÓPAI INTEGRÁCÓ

 • Izabella Feierabend: Brussels to make the EU less riskier?
 • Feierabend Izabella: Brüsszel a kockázatmentesebb EU-ért?, PDF
 • Katalin Szilvia Jung: Environmental liability and remediation scheme of the European Union
 • Jung Katalin Szilvia: Környezeti felelősség, kárelhárítás és kárfinanszírozás az Európai Unió rendszerében, PDF

MINORITIES AND MINORITY POLITICS – KISEBBSÉGVÉDELEM ÉS KISEBBSÉGPOLITIKA

 • Péter Kókai: Realization of the Minority Autonomy in Serbia (Translated by Benigna Horváth), PDF
 • Kókai Péter: A kisebbségi autonómia megvalósulása Szerbiában, PDF

THEORY – THÉORIE – TEORÍA – TEORIA – THEORIE– TЕОРИЯ – ELMÉLET

 • Mihály Simai: The background, charasteristics and consequences of the current global crisis and the transition to the post-crisis world, PDF
 • Simai Mihály: A jelenlegi világválság háttere, jellemzői és következményei, valamint a válság utáni időszakba való átmenet (Fordította Szigethy Kata), PDF
 • Mihály Simai: Pozadina, karakteristike i posljedice trenutne globalne krize i tranzicija u post-krizni svijet (Prijevod: Danijel Šiljeg), PDF
 • Mihaly Simai: Contexte, caracteristiques et consequences de la crise mondiale actuelle et transition vers l’apres-crise (Traduit par Julie Mauny), PDF
 • Mihaly Simai: Το φόντο, τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειες της τρέχουσας παγκόσμιας κρίσης και η μετάβαση στον κόσμο μετά την κρίση (Μετάφραση: Μαρία Κουτουλάκου), PDF
 • Bartol Letica: The First Financial Crisis in the 21st Century: Causes and Consequences (Translated by Erzsébet-Katalin Nyeste), PDF
 • Bartol Letica: Az első pénzügyi válság a 21. században: okok és következmények (Fordította Emese Bökfi), PDF
 • Bartol Letica: Prva svjetska financijska kriza u dvadeset i prvom stoljeću: uzroci i posljedice, PDF
 • Bartol Letica: Η πρώτη παγκόσμια οικονομική κρίση του 21ου αιώνα. Λόγοι και Συνέπειες. (Μετάφραση: Μαρία Κουτουλάκου), PDF
 • Judit Simon – Zsófia Tóth: Confidence during the economic and financial crisis, PDF
 • Simon Judit – Tóth Zsófia: A bizalom alakulása a gazdasági és pénzügyi világválság alatt, PDF

DOSSIER

 • Melinda Szabó: How to prepare for the EU presidency?
 • Szabó Melinda: Hogyan készülhetünk fel az EU-elnökségre?, PDF
 • Dóra Dámosy: The future of EU institutions
 • Dámosy Dóra: Az EU intézményeinek jövőjéről, PDF
 • Lia Pajtás: First Time Hungarian EU Presidency, PDF
 • Pajtás Lia: Az első magyar EU elnökség, PDF
 • Laura Cseke: Ambassadorial lecture on the Belgian EU presidency, PDF
 • Cseke Laura: Nagyköveti előadás a belga EU-elnökségről

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Julianna Csehó: The logic of the game, PDF
 • Csehó Julianna: A játék logikája, PDF
 • Laura Cseke: Lost in Transition? - A heated debate on the civil society in Ukraine, PDF
 • Cseke Laura: A polgári társadalom Ukrajnában, PDF
 • Magdolna Pongor: The Future of International Development, PDF
 • Pongor Magdolna: A nemzetközi fejlesztés jövője
 • Nikolett Nagy: The economic crisis reflected by the national media
 • Nagy Nikolett: A válság a hazai média tükrében, PDF

No. 2 - Summer 2010/2 – Ethnic Minorities and Minority Politics

INTRODUCTION – INTRODUCCIÓN – INTRODUZIONE –EINFÜHRUNG – ВВЕДЕНИЕ – BEVEZETÉS

 • Ferenc Kondorosi: Current Issues of Protecting Minorities under International Law
 • Kondorosi Ferenc: A kisebbségek nemzetközi jogvédelmének aktuális kérdései, PDF
 • Ferenc Kondorosi: Enjeux actuels de protection des minorités en droit international
 • Ferenc Kondorosi: Las preguntas actuales de la defensa del derecho internacional de las minorías (Traducción: Lilla Weszprémy), PDF
 • Ferenc Kondorosi: Le questioni attuali della tutela giuridica internazionale delle minoranze (Traduzione: Kata Szigethy), PDF
 • Ferenc Kondorosi: Aktuelle Fragen des internationalen Minderheitenrechtsschutzes (Übersetzung: Laura Sík), PDF
 • Ferenc Kondoroši: Aktuelna pitanja međunarodne zaštite prava manjina (Prevod: Adél Alaker), PDF

MINORITIES AND MINORITY POLITICS – KISEBBSÉGVÉDELEM ÉS KISEBBSÉGPOLITIKA

 • Lajos Arday: Ethnic Minorities and Minority Policies in East-Central-Europe, PDF
 • Arday Lajos: Kisebbségek, kisebbségpolitikák Kelet-Közép Európában, PDF
 • Lajos Arday: Minorités ethniques et politiques envers les minorités en Europe du Centre-Est
 • Lajos Arday: Minorías y políticas de minoría en Europa del Este y Central
 • Lajos Arday: Die Minderheiten, die Minderheitpolitiken in Ostmitteleuropa (Übersetzung: Anna Tóth), PDF
 • Lajos Arday: Εθνοτικες μειονοτητες και μειονοτικες πολιτικες στην κεντρικη και ανατολικη ευρωπη (Μετάφραση: Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου), PDF
 • Lajos Arday: Nacionalne manjine, manjinska politika u Istočnoj i Srednjoj Evropi (Prevod: Žužana Kočiš), PDF
 • Péter Kókai: About the autonomy efforts of the Hungarian minority community living in Serbia (Translated by Mariann Horváth), PDF
 • Kókai Péter: A Szerbia területén élő magyar nemzeti közösség autonómiatörekvéseiről, PDF
 • Péter Kókai: Des efforts de l’autonomie des communautés hongroises habitant au territoire de Serbie (Traduit par Melinda Schneider), PDF
 • Izabella Kálóczy: The language rights in Serbian procedural law
 • Kálóczy Izabella: Nyelvi jogok a szerb eljárásjogban
 • Izabella Kálóczy: Diritti linguistici nel diritto processuale di Serbia (Traduzione: Lia Pajtás), PDF
 • Csaba Horváth: Ethnogeographic metamorphosis of Eastern Karelia during the 20th century, PDF
 • Horváth Csaba: Etnikai átrendeződések Kelet-Karéliában a 20. század folyamán

EUROPEAN INTEGRATION – INTÉGRATION EUROPÉENNE – INTEGRACIÓN EUROPEA –INTEGRAZIONE EUROPEA– EUROPÄISCHE INTEGRATION – ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – EURÓPAI INTEGRÁCÓ

 • Mihailo Crnobrnja: Serbia and the European Union - Prospects viewed from the year 2010, PDF
 • Mihailo Crnobrnja: Szerbia és az Európai Unió – Távlatok a 2010-es évben (Fordította Varga Judit), PDF
 • Mihailo Crnobrnja: La Serbie et l'Union Européenne – Perspectives vue de l'année 2010 (Traduit par Judit Varga), PDF
 • Mihailo Crnobrnja: Serbia y la Unión Europea – Perspectivas del ańo 2010 (Traducción: Gábor Berencsi), PDF
 • Mihailo Crnobrnja: Serbien und die Europäische Union - Aussichten von 2010 gesehen
 • Mihailo Crnobrnja: Serbia e l’Unione Europea – Prospettive nel 2010 (Traduzione: Lia Pajtás), PDF
 • Mihailo Crnobrnja: Η Σερβία και η Ευρωπαϊκή Ένωση – Προοπτικές που παρατηρούνται από το έτος 2010 (Μετάφραση: Μαρία Κουτουλάκου), PDF
 • Mihailo Crnobrnja (Михайло Црнобрня): Сербія і Європейський союз – Перспективи 2010 року (Переклад: Зінчик Юлія), PDF
 • Mihailo Crnobrnja (Михаил Црнобрня): Сербия и Европейский союз - Перспективы 2010 года (Перевод: Зинчик Юлия), PDF
 • Krisztina Varju: Greece after government changes, 2010
 • Varju Krisztina: Görögország kormányváltás után, 2010
 • Béla Soltész: The end of picking fruit? - Bulgarian and Romanian immigrants in Spain (Translated by Patrícia Szép), PDF
 • Soltész Béla: A gyümölcsszedés vége? Bolgár és román bevándorlók Spanyolországban, PDF
 • Béla Soltész: ¿El fin de la recogida de frutas? Inmigrantes búlgaros y rumanos en Espańa (resumen del original en húngaro), PDF

DIASPORAS

 • Schöpflin György: Migráció és mobilitás Európában

WORLD ECONOMY - L'ÉCONOMIE MONDIALE– ECONOMÍA MUNDIAL – ECONOMIA MONDIALE – WELTWIRTSCHAFT – ВСЕМИРНАЯ ЭКОНОМИКА – VILÁGGAZDASÁG

 • Krisztina Hegedüs: Russia`s relations: the Turkish-Greek-Cipriot triangle, PDF
 • Hegedüs Krisztina: Oroszország kapcsolatai: a török- görög- ciprusi háromszög

DIPLOMACY & CULTURE

 • André Erdős: Cultural Diplomacy
 • Erdős André: Kulturális diplomácia
 • NatáLia Bálint: Strategies of cultural diplomacy in assertion national interests
 • Bálint NatáLia: Kulturális diplomáciai stratégiák a nemzeti érdekérvényesítésben
 • Barbara Vincze: The influence of ethnic minorities on art of French cuisine
 • Vincze Barbara: Az etnikai kisebbségek hatása a francia konyhaművészetre

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Nyeste Erzsébet Katalin, Kata Szigethy: What divides new and old members in the European Union, 6 years on?
 • Nyeste Erzsébet Katalin, Szigethy Kata: Mi választja el az EU régi és új tagjait 6 év után?

No. 1 - Spring 2010/1 – Integration Efforts in South-East Europe

INTRODUCTION – INTRODUCCIÓN – INTRODUZIONE –EINFÜHRUNG – ВВЕДЕНИЕ – BEVEZETÉS

 • Lajos Arday: New International Relations. Foreword., PDF
 • Arday Lajos: Új nemzetközi kapcsolatok – Előszó, PDF
 • Λαϊός Αρνταϊ (Lajos Arday): Νέες Διεθνείς Σχέσεις. Πρόλογος. (Μετάφραση: Δέσποινα Τοσουνίδου), PDF
 • Tamás Magyarics: Hungary and Southeast Europe, PDF
 • Magyarics Tamás: Magyarország és Délkelet-Európa, PDF
 • Tamás Magyarics: La Hongrie et l`Europe de Sud-Est (Traduit par Sabira Nacel), PDF
 • Tamás Magyarics: Hungría y Europa Sudeste
 • Tamás Magyarics: A Hungria e o Sudeste da Europa (Tradução: Luca Karafiáth), PDF
 • Tamás Magyarics: Ungheria e Sud-est Europa
 • Tamás Magyarics: Ungarn und Südosteuropa (Übersetzung: Tatyjána Mészáros), PDF
 • Тамаш Мадярич: Венгрия и Юго-Восточная Европа (Перевод: Кристина Бакош), PDF
 • Tamás Magyarics: Угорщина і Південно-Східна Європа (Переклад: Tatyjána Mészáros), PDF
 • Tamás Magyarics: Węgry a Europa Południowowschodnia (Tłumaczenie: Marzena Baran), PDF
 • Ταμάς Μαγιάρικς (Tamás Magyarics): Ουγγαρία και Νοτιοανατολική Ευρώπη (Μετάφραση: Χαρίκλεια Κοκκίνου Μανδαμαδιώτου), PDF
 • Tamaš Mađarič (Magyarics Tamás): Mađarska i Jugoistočna Evropa (Prevod: Katalin Penovac), PDF
 • Magyarics Tamás (Tamas Magjariks): ‘Hungari dhe Europë në jugëlindje’ (Përkthimi: Elsa Kryeziu), PDF

EUROPEAN INTEGRATION – INTÉGRATION EUROPÉENNE – INTEGRACIÓN EUROPEA –INTEGRAZIONE EUROPEA– EUROPÄISCHE INTEGRATION – ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – EURÓPAI INTEGRÁCÓ

 • Viktória Endrődi-Kovács: Integration maturity of Croatia, PDF
 • Endrődi-Kovács Viktória: Horvátország integrációérettsége, PDF
 • Viktória Endrődi-Kovács: Maturité d’intégration de la Croatie (Résumé), PDF
 • Viktória Endrődi-Kovács: La madurez para la integración de Croacia (resumen), PDF
 • Viktória Endrődi-Kovács: Spremnost Hrvatske za integraciju (Sažetak), PDF
 • Rita Felföldi: Cooperation and ambitions of integration: Moldovan steps towards the European Union between 2004 and 2008 (Abstract), PDF
 • Felföldi Rita: Együttműködés és integrációs törekvések: Moldova lépései az Unió felé 2004 és 2008 között
 • Rita Felföldi: Coopération et aspirations d’intégration: Moldova s’approchant de l’Union entre 2004 és 2008 (Résumé) (Traduit par Zsuzsánna Biedermann), PDF
 • Rita Felföldi: Cooperare şi aspiraţii de integrare: paşii făcuţi de Moldova spre Uniune între anii 2004-2008 (Rezumat), PDF
 • Réka Ladó-Burista: The Upcoming Regional Realignment of Romania (Abstract), PDF
 • Ladó-Burista Réka: Románia küszöbön álló regionális átszervezése, PDF
 • Réka Ladó-Burista: L’imminente riordinamento regionale di Romania
 • Réka Ladó-Burista: La reconstruction régionale de Roumanie est imminante (Résumé), PDF
 • Réka Ladó-Burista: Reorganizarea regională a României, PDF
 • László Vértesy: Western Balkan to the EU membership (Translated by Anna Kranczicki), PDF
 • Vértesy László: Nyugat-Balkán az uniós csatlakozás felé
 • László Vértesy: Les Balkans vers l’adhésion ŕ l’Union Européenne (Traduit par Anna Kranczicki), PDF
 • László Vértesy: Der westliche Balkan auf dem wegen zur europäischen Integration (Übersetzung: Daru Nikolett), PDF
 • László Vértesy: Τα Δυτικά Βαλκάνια ως προς την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μετάφραση: Σταυρούλα Ριμπά), PDF

STATE - NATION & LAW

 • Izabella Kálóczy: A historical overview of the independence of the courts and judges in Serbia (Abstract)
 • Kálóczy Izabella: Szerbia alkotmánytörténete a kezdetektől napjainkig, különös tekintettel a bírósági szervezetre, és bírói függetlenségre, PDF

THEORY – THÉORIE – TEORÍA – TEORIA – THEORIE– TЕОРИЯ – ELMÉLET

 • Judit Varga: Transition from monologue to dialogue – Web 2.0 in the recent political discourse
 • Varga Judit: Átmenet monológból a párbeszédbe – Web 2.0 a politikai kommunikációban
 • Judit Varga: Transition du monologue au dialogue – Web 2.0 dans le discours politique, PDF

EVENTS – ÉVÉNEMENTS – DIARIO – EREIGNISSE – ДНЕВНИК – NAPLÓ

 • Zsuzsanna Pelle: Iurie Leancă, Moldavian Foreign Minister on European Partnership
 • Pelle Zsuzsanna: Iurie Leancă, moldovai külügyminiszter az Európai Partnerségről
 • Erzsébet Katalin Nyeste: The experiences of crisis management in Hungary and prospects for Greece
 • Nyeste Erzsébet Katalin: A válságkezelés tapasztalatai Magyarországon és lehetőségei Görögországban
 • Erzsébet Katalin Nyeste: Does Hungary remain dependent on natural gas?
 • Nyeste Erzsébet Katalin: Marad-e a gázfüggőség Magyarországon?
 • Dóra Stanitz: Economic changes necessary to help Hungarian small and medium enterprises succeed
 • Stanitz Dóra: Elengedhetetlen gazdaságpolitikai változtatások a magyar kis-és középvállalkozások sikeréért

© 2022 SEE